Çocuğun iade başvurusunun yapıldığı ve bu başvuruyu Türkiyeye ileten mutad meskeni olan ülkeye iadesine karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Nis 30, 2020 | Çocuğun Mutad Meskene İadesi

Çocuğun iade başvurusunun yapıldığı ve bu başvuruyu Türkiyeye ileten mutad meskeni olan ülkeye iadesine karar verilmelidir

Merkezi makam adına Cumhuriyet Savcılığınca açılan dava ile, babası davalı Yusuf tarafından annenin ve koruyucu ailenin çocuk üzerindeki koruma hakkı ihlal edilerek İsviçre’den Türkiye’ye getirilip alıkonulan 29.12.1996 doğumlu küçük Corinne Onur’un, Uluslar- arası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre mutad meskeni olan İsviçre’ye iadesine karar verilmesi talep edilmiş, mahkemece çocuğun yerinin hukuka aykırı yollarla değiştirildiği ve haksız olarak babası tarafından Türkiye’de alıkonulduğu kabul edilerek, Polonya’da bulunan anneye teslimine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay’ca onanmıştır.

Davalı karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; 29.12.1996 doğumlu küçük Corinne Onur’un, annenin ve İsviçre’deki koruyucu ailenin çocuk üzerindeki koruma hakkı ihlal edilmek suretiyle babası davalı Yusuf tarafından 08.12.2006 tarihinde kaçırılarak Türkiye’ye getirildiği, annenin 15.12.2006 tarihinde İsviçre merkezi makamına çocuğun iadesi için başvuruda bulunduğu, çocuk hakkında İsviçre (Friboug Kantonu) Sulh Hukuk Mahkemsince koruma tedbirine ilişkin karar alındığı ve bu tedbirle ilgili Kanton çocuk gençlik kuruluşunun görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Çocuğun, davalı baba tarafından Türkiye’ye getirilmesi mutad ikametgahının bulunduğu devlet kanununa göre çocuk üzerinde ananın ve koruyucu ailenin koruma hakkının ihlali suretiyle gerçekleştiğine ve iade isteğinin reddini gerektiren sebepler bulunmadığına göre, mahkemenin çocuğun iadesi koşullarının varlığını tespit etmesi doğrudur.

Bu bakımdan davalının bu yöne ilişkin karar düzeltme sebepleri yerinde değil ise de; sözleşmeye göre çocuğun, iade başvurusunun yapıldığı ve bu başvuruyu Türkiye’ye ileten mutad meskeni olan İsviçre’ye iadesi yönünde karar verilmesi gerekirken çocuğun dönüşünün sağlanacağı ülke konusunda duraksama yaratacak şekilde “Polanya’da bulunan anneye iadesine” şeklinde karar verilmesi doğru görülmemiştir. Ne var ki ilk incelemede bu husus gözden kaçtığından hüküm onanmış olmakla davalının karar düzeltme talebinin bu yönden kabulüne, Dairemizin onama kararının kaldırılmasına, hükmün yukarıda açıklanan sebeple bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir. (Y2HD, 08.06.2011, E. 2011/7715, K. 2011/10150.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.