Çocuğun Hırsızlık Yapması Savunma Dilekçesi Örneği

Çocuğun Hırsızlık Yapması Savunma Dilekçesi Örneği


                  YARGITAY   (      ) CEZA   DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

SAKARYA ÇOCUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                       

DOSYA NO                       

TEMYİZ İSTEMİNDE

BULUNAN  SANIKLAR:

                                            

 

MÜDAFİ                          

                                            

T.KONUSU                  : Yerel mahkeme  ……..Çocuk Mahkemesi tarafından verilmiş olan ………….sayılı …….. tarihli kararın   MAHKUMİYET yönünden temyiz incelemesi sonucu BOZULMASI talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMA               : Sanıklar hakkında yerel mahkeme tarafından bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık,suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesinden bahisle TCK 141/1ve142/1-b maddesi gereğince cezalandırılmışlardır.Bu karar hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

  1. Sanıklardan ……. olay zamanı sadece birkaç pantolonu askıdan  alıp, boyunu ölçmek için  belinden tuttuğunu,bunun dışında bu mağazadan hırsızlık yapmadığını beyan etmiştir.Dosyada ………. bu suçu işlediğine dair somut bir kanıtta bulunmamaktadır.  Buna göre sanık hakkında suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken yerel mahkeme tarafından mahkumiyet kararı verilmiş olması hakkaniyete ve hukuka  aykırıdır.
  2. Sanık ……….. üzerine atılı suçu kabul etmemekle birlikte sanık hakkında TCK’nın 145.maddesinin uygulanması gerekirken bu maddenin uygulanmasına takdiren yer olmadığına karar verilmesi hakkaniyete ve hukuka aykırıdır. Yine sanık ……….. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair karar hakkaniyete ve hukuka aykırıdır.Nitekim Çocuk Koruma Kanununun 23. Maddesi gereğince ve suça sürüklenen çocuğun topluma kazandırılması bakımından  hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi gerekirken yerel mahkemenin bu durumu göz ardı etmesi hakkaniyete ve hukuka aykırıdır.
  3. Diğer sanık …………. şikayetçinin işyerinin önünde bulunan montu aldığını,daha sonra da montu ……..’a sattığını beyan etmiş ise de ikrar tek başına delil değildir ve diğer somut kanıtlarla desteklenmesi gerekir.Sanığın hakime verdiği cevap,gerçeği öğrenme konusunda hakim için bir delil teşkil edebilir ise de;yan(somut)kanıtlarla doğrulanmayan,oluşa ve maddi gerçeğe uygun düşmeyen,fenni kanıtlarla çelişen soyut ikrara dayanılarak mahkumiyet hükmü tesisi ceza Hukukunun maddi gerçeğe ulaşma ilkesine aykırılık teşkil eder.Dosyada ……….’ın bu suçu işlediğine dair başkaca somut bir delil bulunmamaktadır.
  4. Sanık ………….. hakkında TCK 145.maddesinin uygulanması gerekirken lehe hüküm uygulanmamıştır.Suç konusu malın günümüz koşullarına göre değeri oldukça düşük olmasına rağmen bu madde sanık hakkında uygulanmamıştır.Ayrıca sanık ………. montu sattığını kabul etmiştir.Ancak sanığın ekonomik durumunun kötü olması sebebiyle maddi ihtiyacını karşılamak için montu satmıştır.Bu sebeple  TCK 147.maddesinin sanığa uygulanması gerekirken takdiren yer olmadığına karar verilmiştir.Tüm bu hususlar hakkaniyete ve hukuka aykırı olup bozma sebebi gerektirir.
  5. Sanıklardan ………… hakkında yerel mahkeme tarafından kurulan beraat hükmüne katılmakla birlikte diğer sanıklar …………… ve . ………….. hakkında kurulan mahkumiyet hükmü hakkaniyete ve hukuka aykırı olup bozma sebebi gerektirir.

NETİCE VE TALEP  : Yukarıda kısaca arz ve izaha çalıştığımız ve sayın Yüksek Mahkemenizin de resen tespit buyuracağı sebeplerle; yerel mahkeme kararının temyiz incelemesi sonunda bozulmasını saygı ile talep ederim.

                              

 

         Temyiz eden Sanıklar        Müdafi

Av.

Çocuğun Hırsızlık Yapması Savunma Dilekçesi Örneği

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.