Çocuğun Halasının Yanında Kalmak İstemesi Velayetin Kaldırılmasını Gerektirmez

Haz 6, 2020 | Velayetin Kaldırılmasıu

Çocuğun Halasının Yanında Kalmak İstemesi Velayetin Kaldırılmasını Gerektirmez

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
KARAR : Dava velayetin kaldırılması istemine ilişkindir. Hakkında velayetin kaldırılması istenen çocuk 29.7.1998 doğumludur. Babası, 16.6.2011 tarihinde ölmüş ve davaya konu çocukla birlikte kardeşi 27.3.2003 doğumlu … velayeti annede kalmıştır.
 
Davacı hala inceleme konusu davayı 30.10.2014 tarihinde açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonrası “annenin eşinin ölümünden sonra 25.6.2013 tarihinde yeniden evlendiği, kendisi ile birlikte yaşayan her iki çocuğu da yatılı okullara yerleştirdiği, davalının üzerine düşen annelik görevlerini layıkı ile yerine getirmediği ve getiremeyeceği, uzun süredir halası ile kalan çocuğun yeniden yaşam alanının değiştirilmesinin çocuk için tramvatik olabileceği, ayrıca idrak çağındaki çocuğun velayetinin halasına verilmesi yönünde muvafakati bulunduğu” gerekçesiyle davalı anne üzerindeki velayetin kaldırılmasına ve vasi tayin edilmek üzere sulh hukuk mahkemesine ihbarda bulunulmasına karar verilmiş, karar davalı anne tarafından temyiz edilmiştir.
 
Toplanan delillerden; annenin, velayet görevini gereği gibi yerine getirmediği, çocuğa yeterli ilgiyi göstermediği veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsakladığı kanıtlanamamıştır. ( TMK m. 348 ). Çocuğun halasının yanında mutlu olduğunu bildirmesi, annenin yeniden evlenmesi, ya da çocuğu sınav başarı puanına uygun yatılı bir okula yerleştirmesi velayetin kaldırılmasını gerektirmez.
 
Velayetin kaldırılmasını gerekli kılan başkaca bir hadisenin varlığı da iddia ve ispat edilmemiştir. Bu durumda davanın reddi gerekirken, yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
 
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.( T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/8657 K. 2016/9149 T. 4.5.2016)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.