Çocuğun götürüleceği ülke makamlarının giriş vizesi vermediğine ilişkin bir belge olmadan açılan çocuğun yurtdışına çıkışı için izin davasının reddine karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Çocuğun götürüleceği ülke makamlarının giriş vizesi vermediğine ilişkin bir belge olmadan açılan çocuğun yurtdışına çıkışı için izin davasının reddine karar verilmelidir

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle çocuğun velayeti annede olup, babanın oluru olmaksızın çocuğun götürüleceği ülke makamlarının giriş vizesi vermediğine ilişkin bir belgenin sunulmamış olmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 19.03.2015, E. 2014/21667, K. 2015/4931)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Çocuk ana babadan birinin velayeti altında ise onun yerleşim yeri çocuğun yerleşim yeri sayılır- Yargıtay Kararı

Çocuk ana babadan birinin velayeti altında ise onun yerleşim yeri çocuğun yerleşim yeri sayılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: