Çocuğun anneye teslimi davasında davalıya usulünce dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmelidir- Yargıtay Kararı

Çocuğun anneye teslimi davasında davalıya usulünce dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmelidir

Davalıya usulünce dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmeden, yokluğunda yargılamaya devam edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi adil yargılanma hakkı (TC. Anayasası m. 36) kapsamındaki hukuki dinlenilme hakkına (6100s. HUMK.m. 73) uyulmamış olması sonucunu doğuran önemli bir usul hatası olup; hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.(Y2HD, 18.10.2011, E. 2011/2869, K. 2011/16140.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 19:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.