Çocuğu Tatil Amacıyla Almanya’dan Türkiye’ye Kaçırmak İade Sebebidir- Yargıtay Kararı

Çocuğu Tatil Amacıyla Almanya’dan Türkiye’ye Kaçırmak İade Sebebidir

“Dava, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre, Türkiye’de gayri kanuni olarak alıkonulan çocukların mutad meskeninin bulunduğu Devlet’e iadesi isteğine ilişkin olup, sözleşmeye göre tayin edilen merkezi makam (Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) adına mahalli Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılmıştır.

Sözleşmeye göre iadesi talep edilen çocuklar sırasıyla 11.08.2007 vc 05.04.2010 doğumludurlar. Davalı annenin tatil amacıyla çocuklarıya birlikte 04.06.2011 tarihinde Türkiye’ye geldiği, daha sonra Almanya’ya dönmediği ve çocuklarını da göndermediği, bu tarihten itibaren küçükleri, babanın mutad mesken hukukundan doğan velayet hakkının ihlali suretiyle Türkiye’de haksız olarak alıkoyduğu, babanın 17.11.2011 tarihinde iade başvurusunda bulunduğu yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır.

Geri dönmelerinin çocukları fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı veya başka bir şekilde müsamaha edilemeyecek bir duruma düşüreceği yolunda ciddi bir riskin olduğuna dair bir delil ve olgu bulunmamaktadır.

Davalı da böyle bir riskin varlığını ispat etmiş değildir. Hükme esas alınan sosyal inceleme raporunda da çocukların baba yanına dönmeleri halinde ciddi bir tehlikenin bulunduğundan bahsedilmemiştir.

Sözleşmenin 13. maddesinin (b) bendindeki iadeden kaçınma sebepleri mevcut değildir. O halde iade talebinin kabulü gerekirken yetersiz gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır.” (Y2HD, 23.06.2014, E. 2014/13993, K. 2014/14152.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 30 Nisan 2020 13:18

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.