Çocuğa Ait Malların Satış İzni Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

İSTEMDE BULUNAN         :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ

 

KONU                                    :

AÇIKLAMALAR                 :

  1. Müvekkilimizin eşi olan vefatı neticesinde ……….’e ait ………….parsel noda kayıtlı taşınmazın 9/3460 hissesi müvekkile 27/3460 hissesi ise müvekkilin oğlu ……’e intikal etmiştir. (EK 1)
  1. Müvekkil çocuğunun ve kendisinin giderlerini karşılayamayacak kadar yoksuldur. Çocuğunun giderlerini karşılamak amacıyla …………. parsel noda kayıtlı taşınmazın 3/30 olan kendi hissesini ve 27/30. olan oğlu …….. hissesini satmak istemektedir. Ancak Çocuğa ait malların yönetim ve temsil yetkisini aşan bu işlemin tapu sicil müdürlüğünde yapılabilmesi için sayın mahkemenin iznini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.
  1. 327 ve 356.m.ler çocuğun malvarlığını azaltıcı işlemleri hâkimin izne bağlamıştır. TMK.328.m. bu sebeple “ sarf “ terimini kullanmıştır. TMK.356.m.de de bir malın satışından değil belli bir mal varlığı miktarının harcanmasından söz edilmektedir. Bu bakımdan velilerin çocuk taşınmazlarını satıp nakde veya bir başka mala dönüştürmesi için hakimden izin almasına gerek yoktur. Ancak taşınmazın satışından elde edilecek nakdin sarfı çocuk malvarlığını azaltacağı için hakimin iznine lüzum görülmüştür. TMK.327/2 de ana ve baba, yoksul olmaları durumunda çocuğun mallarından onun giderleri için hakimin izniyle sarf edebilecekleri düzenlenmiştir.

HUKUKİ NEDENLER         : TMK. 327,328,356 ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER           : Nüfus kayıtları, tapu kayıtları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıklanan ………………parsel noda kayıtlı taşınmazın oğlu …………….. hissesini satmak ve satıştan elde edilecek parayı çocuğunun bakım ve giderleri için sarf etmek üzere müvekkile izin verilmesini arz ve talep ederiz. 07.07.2014

EKLER:   

1- Tapu örneği

2- Nüfus Kaydı

3- Bir adet onaylı vekâletname örneği.

İstem Sahibi Vekili

.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.