Bir Sayfa Seçin

Çocuğa Ait Malların Satış İzni Dilekçesi

Çocuğa Ait Malların Satış İzni Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

İSTEMDE BULUNAN         :

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ

 

KONU                                    :

AÇIKLAMALAR                 :

 1. Müvekkilimizin eşi olan vefatı neticesinde ……….’e ait ………….parsel noda kayıtlı taşınmazın 9/3460 hissesi müvekkile 27/3460 hissesi ise müvekkilin oğlu ……’e intikal etmiştir. (EK 1)

 2. Müvekkil çocuğunun ve kendisinin giderlerini karşılayamayacak kadar yoksuldur. Çocuğunun giderlerini karşılamak amacıyla …………. parsel noda kayıtlı taşınmazın 3/30 olan kendi hissesini ve 27/30. olan oğlu …….. hissesini satmak istemektedir. Ancak Çocuğa ait malların yönetim ve temsil yetkisini aşan bu işlemin tapu sicil müdürlüğünde yapılabilmesi için sayın mahkemenin iznini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

 3. 327 ve 356.m.ler çocuğun malvarlığını azaltıcı işlemleri hâkimin izne bağlamıştır. TMK.328.m. bu sebeple “ sarf “ terimini kullanmıştır. TMK.356.m.de de bir malın satışından değil belli bir mal varlığı miktarının harcanmasından söz edilmektedir. Bu bakımdan velilerin çocuk taşınmazlarını satıp nakde veya bir başka mala dönüştürmesi için hakimden izin almasına gerek yoktur. Ancak taşınmazın satışından elde edilecek nakdin sarfı çocuk malvarlığını azaltacağı için hakimin iznine lüzum görülmüştür. TMK.327/2 de ana ve baba, yoksul olmaları durumunda çocuğun mallarından onun giderleri için hakimin izniyle sarf edebilecekleri düzenlenmiştir.

  HUKUKİ NEDENLER         : TMK. 327,328,356 ve sair mevzuat.

  HUKUKİ DELİLLER           : Nüfus kayıtları, tapu kayıtları ve sair deliller.

  SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda açıklanan ………………parsel noda kayıtlı taşınmazın oğlu …………….. hissesini satmak ve satıştan elde edilecek parayı çocuğunun bakım ve giderleri için sarf etmek üzere müvekkile izin verilmesini arz ve talep ederiz. tarih

  EKLER:   

  1- Tapu örneği

  2- Nüfus Kaydı

  3- Bir adet onaylı vekâletname örneği.

  İstem Sahibi Vekili

Aile Avukatı Adana- Avukat Saim İNCEKAŞ

Tem 13, 2019 | Velayet Hakkı | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız