Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

CMK’da Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara El Koyulması Talebi

CMK’da Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara El Koyulması Talebi Nasıl Yapılır?

T.C.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

HAZIRLIK  NO       :

KONU                       :Şüpheli … …’ya ait taşınmaz hak ve alacaklara el koyma talebi.

SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Yapılmakta olan hazırlık soruşturmasına esas olmak üzere;

… suçundan şüpheli … …‘ nın suçu işlediğine ve bu suçtan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunduğundan şüpheliye ait;

  1. Taşınmazlara,
  2. Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına,
  3. Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba,
  4. Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara,
  5. Kıymetli evraka,
  6. Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına,
  7. Kiralık kasa mevcutlarına,
  8. Diğer malvarlığı değerlerine,

5271 S.K. m. 128 ve 162 uyarınca ELKONULMASINA karar verilmesi, verilecek kararın infaz için Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi kamu adına talep olunur.       

Cumhuriyet Savcısı

EKİ                            :Hazırlık Evrakı.

NOT  : Elkoyma talebi 5271 S. K.  128/2  nci  maddesinde sayılan suçlar açısından talep edilebilir.

Son düzenleme tarihi 30 Ağustos 2020 17:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.