Bir Sayfa Seçin

CMK- TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME NEDİR, NASIL YAPILIR?

TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 

Şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri hakkında delil elde geçirmek amacıyla teknik araçlarla izlenebilmesi mümkündür. Teknik araçlarla izleme; uydudan, kamera ile dinleme cihazları veya diğer teknik aletlerle yapılabilir.

KARARI VEREN KURUM

Şüpheli ve sanık hakkında teknik araçlarla izleme kararını hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı verir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmi dört saat içinde hâkim onayına sunulur. Hâkim kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde kayıtlar derhâl imha edilir. Kovuşturma evresinde sanık hakkında kararın hakim tarafından verildiğine, mahkeme tarafından verilmediğine dikkat ediniz.

Gereken Şartlar

Bu tedbirin uygulanabilmesi için Kanunda belirtilen şartların gerçekleşmiş olması gerekir (CMK m.140).

  • Failin tedbire konu suçu işlediğine dair “somut delillere dayalı kuvvetli şüphe” olmalıdır.
  • Tedbire konu suç hakkında başka suretle delil elde edilme imkânı olmamalıdır.
  • Tedbire konu suç kanunda gösterilmiş suçlardan birisine ilişkin olmalıdır. Kanunda bu tedbirin uygulanabileceği otuz kadar suç gösterilmiştir. Bunlar; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, kasten öldürme, nitelikli hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, parada sahtecilik, fuhuş gibi suçlardır.

TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME NE KADAR SÜRER?

  • Teknik araçlarla izleme kararının geçerlilik süresi en çok üç haftadır. Fakat bu süre gerektiğinde bir hafta daha uzatılabilir.

Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi hâlinde, mahkeme yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında bir haftadan fazla olmamak ve toplam dört haftayı geçmemek üzere sürenin uzatılmasına karar verebilir.

TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME NASIL YAPILIR?

  • Tedbir kararının verilmesi ile şüpheli ve sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri, işyeri teknik araçlarla izlenir, ses veya görüntüleri kayda alınabilir.
  • Bu tedbirin kişilerin konutunda uygulanması mümkün değildir (CMK m.140/5).
  • Tedbirin uygulanması sırasında elde edilen delillerin yukarıda belirtilen suçların soruşturma ve kovuşturması dışında kullanılması mümkün değildir. Kanunda belirtilmeyen başka suça ilişkin tesadüfen delil ele geçirilmiş olsa bile bunların muhakemede kullanılması mümkün değildir.Bu tedbirin icra edilmesi sırasında ele geçirilen delillerin ceza kovuşturması bakımından gerekli olmadığının anlaşılması üzerine, Cumhuriyet savcısının gözetiminde derhâl yok edilmesi gerekir.
  • Bunların dışında başka kanunlarda düzenlenmiş koruma tedbirleri de vardır77 . Örneğin, internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesi tedbiri (İnternet yoluyla işlenen suçlarla Mücadele Kanunu), tanık koruma tedbiri (Tanık Koruma Kanunu) başka kanunlarda düzenlenmiş koruma tedbirleridir.

Kaynak: Murat Yayınları, Centel/Zafer CMK s. 432

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Ara 11, 2017 | Ceza Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız