CMK Görev Talep Dilekçesi

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI CMK BİRİMİNE

CMK görevlendirme sistemi tarafından … Polis Merkezi Amirliği’nin …/…/2019 tarihli 2019/… Olay No.su ile şüpheli … … ‘a müdafi olarak atandığım sırada, şüphelinin başka bir olay no. ile sorgusunun yapılmasından dolayı ekte sunulu … Polis Merkezi Amirliği’nin …/…/2019 tarihli 2019/… Olay No.lu şüpheli ifade tutanağında görüleceği üzere, şüpheli … … ‘a CMK müdafisi olarak ifadesine katılmış bulunmaktayım.

Bu nedenle ifadesine katıldığım … Polis Merkezi Amirliği’nin …/…/2019 tarihli 2019/… Olay No.lu göreve dair CMK kaydımın yapılarak ücretlendirilmesini saygıyla talep ederim. …/…/2019

Av. … …

     … Barosu, Sicil No:…

Tel: …

EK-… Polis Merkezi Amirliği’nin …/…/2019 tarihli 2019/… Olay No.lu şüpheli … … ‘a ait şüpheli ifade tutanağı sureti.

                                                                                  

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın