Cismani Zarar İş Kazası Dava Dilekçesi

Nis 17, 2020 | İş Kazası

Cismani Zarar İş Kazası Dava Dilekçesi

ADANA  NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI           : 

 

VEKİLİ             :                                                                               

DAVALI           :

                                             

KONU               : İş kazası sebebiyle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere;

6100 sayılı yasanın 107’nci maddesi  gereğince belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecesine ve maddi zararın  kapsamının aktüerya hesap bilirkişisinin belirleyeceği alacak tutarına  göre yargılamanın belirli aşamasında tarafımızdan ıslah talebi ile miktarı belirlenecek manevi tazminat talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER: Şimdilik 2000 TL maddi, 30.000 tl manevi tazminat

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilim, işveren X’un iş makinesi kurulumu yapmak için oluşturduğu ekibinde çalışmaktadır. X şirketlerle anlaşarak iş makinesi kurulum işini üstlenmektedir. Farklı şirketlere giderek iş makinelerinin kurulumları tamamlanıncaya kadar ekibiyle birlikte çalışmaktadır. Şirketlerle arasında kuruduğu ilişki devamlı ve bağımlı olmadığından X alt işveren konumunda değildir; asıl işveren konumundadır ve üstlendiği işin tamamlanmasında çalıştırdığı işçilerden sorumlu olan kişidir.

2-)Müvekkilim, merkezi X’de bulunan X A.Ş.’ne ait X’de bulunan fabrikasında iş makinesi montajı yapılırken forkliftle demir parça taşınması esnasında davalı işveren X’un kontrolsüzce kullandığı forklift müvekkilimin bacakları üzerinden geçmiş ve iş kazası meydana gelmiştir.

3-)Kaza sonrası derhal müdahale edilmek üzere hastaneye götürülmek yerine işçiler iş kıyafetlerini çıkartarak sivil kıyafetlerini giymiş ve kaza İnegöl’de işbaşında iken gerçekleşmesine rağmen; İnegöl Devlet Hastanesi yerine yaklaşık bir buçuk saat uzaklıktaki Kestel Devlet Hastanesine götürülmüş ve ilk müdahale müvekkil  bir buçuk saat acı çektikten sonra gerçekleştirilmiştir. Üstelik iş kazası olduğu gizlenmiş, ormanda kestane toplarken düştüğü söylenmiş ve müvekkilim üzerinde bu yönde bir baskı kurulmuştur.

4-)İş kazası sonucunda müvekkilimin her iki ayak kemiğinde çok noktalı parçalı kırıklar meydana gelmiştir. Müvekkilimin her iki ayağı da uzun süre alçıda kalmış  olup tedavisi devam etmektedir. Söz konusu iş kazası müvekkilimin özel ve sosyal hayatını ruhsal ve fiziksel açıdan olumsuz etkilemiş ve halen etkilemektedir.

5-)Davalı işveren gerekli önlemleri almamış, dikkat ve özen yükümlülüğüne uymamıştır. İş yerinde gerekli kontrol ve denetim mekanizmasının kurulması, yetki, görev ve sorumluluklarının kesin olarak belirlenmesi ve tüm çalışanların görev ve sorumluluklarıyla ilgili gerekli önlemlerin alınması, bu önlemlere uyulup uyulmadığının her aşamada kontrol ve denetim altında tutulması, bu amaca yönelik olarak gerekli personel istihdam edilmesi gerekmekte olup bu konuda sorumluluk işverene aittir.

Davalı, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili olarak yasal mevzuat çerçevesinde alınması gereken tedbirlerin hiçbirini almamış, gerekli eğitimler çalışanlara verilmemiş, işin barındırdığı risklerle ilgili olarak herhangi bir tedbir alınmamıştır. Gereken önlemler alınmadığı gibi, kontrol mekanizmaları kurulmamıştır ve bu nedenle müvekkilin kendisinin bir kusuru bulunmamaktadır.

En önemlisi ise işveren müvekkilimi gerekli bildirimleri yapmaksızın kayıt dışı çalıştırmaktadır bu sebeple müvekkilimin adına ödenmiş bir prim mevcut değildir ve olayın iş kazası olduğu gizlenmeye çalışılmıştır. Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere işverenin kusuru ve sorumluluğu tartışmasızdır. İşveren, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4 vd. Maddelerinde, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda  ve 4857 sayılı iş kanununda belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranmıştır. Müvekkil gerek maddi gerek manevi açıdan zor zamanlar geçirmektedir ve sayılan sebepler dolayısıyla bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDEN       : İş kanunu, iş sağlığı ve güvenliği kanunu, TMK, HMK, ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                  :SGK kayıtları, X Devlet Hastanesi muayene ve tedavi evrakları, Sosyal ve ekonomik durum araştırması, yemin, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, keşif, Yargıtay içtihatları, doktrin ve her türlü kanuni delil.

TALEP SONUCU        :Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle davanın kabulünü ve yargılama sırasında toplanacak delillerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak ve bilirkişi raporuyla belirlenecek raporlar sonucu ıslahla artırılmak üzere  ve olay tarihinden itibaren işletilecek faizleriyle birlikte şimdilik;

1-)

    A-) 500 TL Geçici iş göremezlik,

    B-) 700 TL sürekli iş görmezlik (kalıcı sakatlık),

    C-) 400 TL Tedavi giderleri ve tüm iyileşme sürecinde yapılan ve yapılacak her türlü masrafların,

    D-)400 TL Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplara ait tazminatın

2-) X TL manevi tazminatın olay (kaza) tarihinden itibaren işletilecek faizleriyle birlikte ödenmesine karar verilmesine,

3-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

                            DAVACI VEKİLİ

AV

EKLER:

1-) Kazadan sonra ve devamındaki tarihlerde X Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerin hastane kayıt dökümü ve müvekkilin olay günü hastanede çekilmiş fotoğrafları

2-) X tarihli Sağlık Kurulu Raporu ve tomografi CD si

3-) Müvekkilin sağlık kurulu raporu uyarınca özel üretilmiş tabanlık kullanması gerektiğine dair belgeler

4-) Kazadan sonraki süreçte müvekkilin tedavi için yapmış olduğu harcamalara ilişkin fatura, fiş ve makbuzlar.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Cismani Zarar İş Kazası Dava Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.