Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Çıraklık Sözleşmesi Örneği

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme 2089 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince 3 nüsha olarak tanzim edilmiş olup, bir nüshası işverende, bir nüshası çırak vekilinde, diğeri ilgili kuruma verilmiştir.

İşveren (veya Temsilcisi)

Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………………………………………………..

Baba Adı:………………………………………………………………………………………………………………….

Doğum Yeri, Tarihi:…………………………………………………………………………………………………

İşyeri Unvanı ve Adresi……………………………………………………………………………………………..

Çırak

Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………………………………………………..

Baba Adı:………………………………………………………………………………………………………………….

Doğum Yeri, Tarihi:…………………………………………………………………………………………………

İkametgah Adresi:…………………………………………………………………………………………………….

Veli veya Vasi

Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………………………………………………..

Adresi:………………………………………………………………………………………………………………………

Yukarıda adı ve açık adresi yazılı akit taraflar aşağıda belirtilen şartlarla çıraklık sözleşmesi akdetmişlerdir.

  1. Sözleşmenin Başlangıç Tarihi ve Süresi

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Tecrübe Devresi: Bir aydan az, iki aydan fazla olamaz. Taraflar çıraklık sözleşmesini o mahaldeki Çıraklık Eğitim Komitesine önceden bildirmek şartıyla ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.
  2. Ücret: İşyeri sahibi, çırağa işe başladığı günden itibaren iş kanunu gereğince tesbit edilen asgari ücretin %30’undan aşağı olmamak üzere ücret ödeyecektir. Bu ücret her altı ayda bir çırağın ücretinin %5 ‘inden aşağı olmamak üzere kademeli olarak arttırılır. Ücret her türlü vergiden muaftır.
  3. Sigorta: Çıraklık süresince 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ile meslek hastaları ve hastalık sigortaları hükümleri uygulanır.
  4. İzin: İşyeri sahibi, çırağa bir sene öğrenimi müteakip yılda bir ay ücretli izin verecektir.

Akit, taraflar 2089 sayılı Kanunun 20. ve 21. maddesinde belirtilen yükümlülüklerine uymayı kabul ve taahhüt ederler. …/…/…

İşveren veya Temsilcisi                                                                 Veli veya Vasi Çırak

Ad Soyad                                                                                         Ad Soyad

İmza                                                                                                   İmza

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 24 Şubat 2020 00:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.