Çıraklık Sözleşmesi Örneği

May 18, 2019 | İş Hukuku

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme 2089 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince 3 nüsha olarak tanzim edilmiş olup, bir nüshası işverende, bir nüshası çırak vekilinde, diğeri ilgili kuruma verilmiştir.

İşveren (veya Temsilcisi)

Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………………………………………………..

Baba Adı:………………………………………………………………………………………………………………….

Doğum Yeri, Tarihi:…………………………………………………………………………………………………

İşyeri Unvanı ve Adresi……………………………………………………………………………………………..

Çırak

Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………………………………………………..

Baba Adı:………………………………………………………………………………………………………………….

Doğum Yeri, Tarihi:…………………………………………………………………………………………………

İkametgah Adresi:…………………………………………………………………………………………………….

Veli veya Vasi

Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………………………………………………..

Adresi:………………………………………………………………………………………………………………………

Yukarıda adı ve açık adresi yazılı akit taraflar aşağıda belirtilen şartlarla çıraklık sözleşmesi akdetmişlerdir.

  1. Sözleşmenin Başlangıç Tarihi ve Süresi

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Tecrübe Devresi: Bir aydan az, iki aydan fazla olamaz. Taraflar çıraklık sözleşmesini o mahaldeki Çıraklık Eğitim Komitesine önceden bildirmek şartıyla ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.
  2. Ücret: İşyeri sahibi, çırağa işe başladığı günden itibaren iş kanunu gereğince tesbit edilen asgari ücretin %30’undan aşağı olmamak üzere ücret ödeyecektir. Bu ücret her altı ayda bir çırağın ücretinin %5 ‘inden aşağı olmamak üzere kademeli olarak arttırılır. Ücret her türlü vergiden muaftır.
  3. Sigorta: Çıraklık süresince 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ile meslek hastaları ve hastalık sigortaları hükümleri uygulanır.
  4. İzin: İşyeri sahibi, çırağa bir sene öğrenimi müteakip yılda bir ay ücretli izin verecektir.

Akit, taraflar 2089 sayılı Kanunun 20. ve 21. maddesinde belirtilen yükümlülüklerine uymayı kabul ve taahhüt ederler. …/…/…

İşveren veya Temsilcisi                                                                 Veli veya Vasi Çırak

Ad Soyad                                                                                         Ad Soyad

İmza                                                                                                   İmza

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.