Çıraklık Sözleşmesi Örneği

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme 2089 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince 3 nüsha olarak tanzim edilmiş olup, bir nüshası işverende, bir nüshası çırak vekilinde, diğeri ilgili kuruma verilmiştir.

İşveren (veya Temsilcisi)

Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………………………………………………..

Baba Adı:………………………………………………………………………………………………………………….

Doğum Yeri, Tarihi:…………………………………………………………………………………………………

İşyeri Unvanı ve Adresi……………………………………………………………………………………………..

Çırak

Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………………………………………………..

Baba Adı:………………………………………………………………………………………………………………….

Doğum Yeri, Tarihi:…………………………………………………………………………………………………

İkametgah Adresi:…………………………………………………………………………………………………….

Veli veya Vasi

Adı ve Soyadı:…………………………………………………………………………………………………………..

Adresi:………………………………………………………………………………………………………………………

Yukarıda adı ve açık adresi yazılı akit taraflar aşağıda belirtilen şartlarla çıraklık sözleşmesi akdetmişlerdir.

 1. Sözleşmenin Başlangıç Tarihi ve Süresi

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Tecrübe Devresi: Bir aydan az, iki aydan fazla olamaz. Taraflar çıraklık sözleşmesini o mahaldeki Çıraklık Eğitim Komitesine önceden bildirmek şartıyla ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.
 2. Ücret: İşyeri sahibi, çırağa işe başladığı günden itibaren iş kanunu gereğince tesbit edilen asgari ücretin %30’undan aşağı olmamak üzere ücret ödeyecektir. Bu ücret her altı ayda bir çırağın ücretinin %5 ‘inden aşağı olmamak üzere kademeli olarak arttırılır. Ücret her türlü vergiden muaftır.
 3. Sigorta: Çıraklık süresince 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ile meslek hastaları ve hastalık sigortaları hükümleri uygulanır.
 4. İzin: İşyeri sahibi, çırağa bir sene öğrenimi müteakip yılda bir ay ücretli izin verecektir.

Akit, taraflar 2089 sayılı Kanunun 20. ve 21. maddesinde belirtilen yükümlülüklerine uymayı kabul ve taahhüt ederler. …/…/…

İşveren veya Temsilcisi                                                                 Veli veya Vasi Çırak

Ad Soyad                                                                                         Ad Soyad

İmza                                                                                                   İmza

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.