CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CEZASI

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her tazminat davası süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.Bu nedenle tarafımızla iletişime geçerek detaylı bilgi ve olayınıza uygulanabilecek prosedürü öğreniniz.


CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CEZASI

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. (TCK m. 102/1)

Failin, mağdurun vücudu üzerinde gerçekleştirdiği hareketler cinsel birleşmeyi oluşturmasa bile ‘şehevi her türlü teması ‘ cinsel saldırı suçunu oluşturur. Failin cinsel arzularının tatmin edilmiş olması gerekmez. Fakat failin davranışları ani bir davranışla gerçekleşen ‘ sarkıntılık ‘ düzeyinde kalırsa fiil daha az cezayı gerektirir.

 • Burada suçlu kadın veya erkek herkes olabilir.Suçtan mağdur olan kişinin de cinsiyeti önemli değildir. Mağdur, kadın veya erkek olabilir. Fakat mağdurun 18 yaşını tamamlamış olması gerekir .(TCK m 103)
 • Mağdur 18 yaşını tamamlamamış ise fiil; çocuğun cinsel istismarı veya reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturabilir.

CİNSEL SALDIRI SUÇU NASIL OLUŞUR, UNSURLARI NELERDİR?

Suç kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal eden cinsel davranışları gerçekleştirmekten ibarettir. (TCK m.102) Cinsel saldırı suçundan bahsedebilmek için, şehevi hisler içeren ‘ fiziksel temasın’ olması gerekir. Kanun koyucu, ani bir davranışla işlenen ‘sarkıntılık türü cünsel davranışı’ daha az cezayı gerektiren nitelikli hal olarak düzenlemiştir.

 • Cinsel saldırı suçunun oluşması için şehevi amaçlı cinsel temasın gerçekleşmesi gerekir. Aksi takdirde fiil, cinsel taciz suçunu oluşturabilir. (TCK m. 105)

Cinsel saldırı, hareketin yapılması ile tamamlanan ani bir suçtur. Kesintisiz bir suç değildir. Hareketlerin devam ediyor olması fiili kesintisiz suç haline getirmez.Cinsel amaçla rıza dışı bir bşakasının cinsel bölgelerini okşayan kişi cinsel saldırı suçundan sorumlu olur. Bunun için hareketlerin devam etmesine şehvet duymaya gerek yoktur. Davranışın yapılmasıyla suç tamamlanmış olur.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA MANEVİ UNSUR

Fail kasten hareket etmelidir. Suçun taksirle işlenmesi halinde failin cezalandırılması mümkün değildir. Fail olası kastla hareket ederek suçu işlemişse cezası kanunda gösterilen miktarda indirilerek verilir.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR?

 1. Vücuda Organ veya Sair Cisim Sokulması
 2. Beden ve Ruh Bakımından Kendisini Koruyamayacak Kişiye Karşı İşlenmesi
 3. Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanmak Suretiyle İşlenmesi
 4. Suçun Bazı Akrabalar Aleyhine İşlenmesi
 5. Silahla İşlenmesi
 6. Birden Fazla Kimse Tarafından İşlenmesi
 7. Toplu Olarak Yaşanmak Zorunda Kalınan Yerde İşlenmesi
 8. Cebir veya Şiddet Kullanılması
 9. Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölmesi
 10. Sarkıntılık Yaparak İşlenmesi
 • Suçun işlenmesi sonucunda kasten yarlama suçunun ‘neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış hallerinin’ gerçekleşmesi durumunda fail hakkında ayrıca kasten yarlama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Bu durumda ‘gerçek içtima’ hükümleri uygulanarak, faile hem cinsel saldırı hem de yaralama suçundan ayrı ayrı ceza verilecektir.
 • Suçun sadece nitelikli halleri re’sen soruşturulur.

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.