Cinsel birlikteliği gerçekleştiremeyen ve birlikte tedaviye gitmekten kaçınan eş kusurludur – Yargıtay Kararı: 2015/10583 K

Cinsel birlikteliği gerçekleştiremeyen ve birlikte tedaviye gitmekten kaçınan eş kusurludur

Özet: Evlilik birliği içinde cinsel birlikteliği gerçekleştiremeyen ve birlikte tedaviye gitmekten kaçınan davacı-karşı davalı erkek boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurludur.

“…1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı erkeğin tüm, davalı-karşı davacı kadının ise, aşağıdaki bendin kapsamı dışmda kalan temyiz itirazları yersizdir.

  • Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek, her iki boşanma davasının kabulüne karar verilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, evlilik birliği içinde cinsel birlikteliği gerçekleştiremeyen ve birlikte tedaviye gitmekten kaçman davacı-karşı davalı erkek boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurludur. Bu durumda davacı-karşı davalı erkeğin boşanma davasının reddi gere- kirken, kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
  • Yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle, boşanmaya sebep olan olaylarda davacı-karşı davalı erkek tam kusurlu olduğuna göre, tarafların ekonomik ve sosyal durumuna göre davalı-karşı davacı kadın lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminata
    (TMK md 171/1-2) hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak bu taleplerin reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
  • Davalı-karşı davacı kadına düğünde takılan 50 adet çeyrek altın davacı-karşı davalı erkek tarafından bozdurulup harcandığı ispatlanmıştır. 50 çeyrek altın yönünden ziynet alacağının kabulü gerekirken, yazılı şekilde ziynet alacağının tamamının reddi doğru olmamıştır…”^. HD, 26.05.2015,2014/21372-2015/10583).

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 13:34

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.