Ciddi bir riskin varlığı kanıtlanmamış ise meskene iade kararı verilmelidir- Yargıtay Kararı

Nis 30, 2020 | Çocuğun Mutad Meskene İadesi

Ciddi bir riskin varlığı kanıtlanmamış ise meskene iade kararı verilmelidir

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine dair 25 Ekim 1980 tarihli Lahey Sözleşmesinin temel amacı, uluslararası alanda hukuka aykırı olarak yeri değiştirilen çocukların, biran önce mutad meskeninin bulunduğu ülkeye geri dönüşünü sağlayarak, çocukları yer değiştirmenin zararlı etkilerinden korumak ve çocukla kişisel ilişkide bulunma hakkını etkin şekilde tesis etmektir. Müşterek çocuklar Mart 2009’da Mardin’de mukim babalarının yanma annelerinin nzası ile bırakılmış ancak daha sonra baba tarafından çocuklar Hollanda ‘da mukim anneye teslim edilmemiş, anne ise süresi içerisinde 19.11.2009 tarihinde iade başvurusunda bulunmuştur.

Mutad meskenin bulunduğu Hollanda Amheim Aile Mahkemesinin 6.7.2006 tarihli karan ile tarafların boşanmalanna ve müşterek çocuklann velayetinin Amheim’da mukim anneye bırakılmasına karar verilmiştir. Küçüklerin mutad meskeninin Hollanda Amheim olduğu sabittir. Mutad meskene iade talebinin reddine karar verebilmek için; 4461 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi olarak anılan “ Uluslar arası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme” nin 13. maddesinde açıklanan koşulların gerçekleşmesi gereklidir. Belirtilen 13. maddedeki koşullann hiçbiri, özellikle çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakabilecek ciddi bir riskin varlığı kanıtlanamadığı halde, îmen ve Yasemin’in mutad meskene iadesine karar verilmemiş olması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

Karşı oy: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum. (Y2HD, 11.04.2011, E. 2010/17354, K. 2011/6395.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.