Cezanın İnfazına Ara Verilmesi Talebi

X İNFAZ HÂKİMLİĞİNE

İNFAZIN ARA VERİLMESİNİ İSTEYEN                                            : VEKİLİ                                               : CEZANIN NEVİ ve MİKTARI       : 2 YIL 6 AY AÇIKLAMALAR                             :

1-Ceza Mahkemesi’nin 2017/…. E. ……. K. sayılı kararıyla 2 yıl 6 ay müvekkil tarafından Ceza Dairesince karar onanmış ve kesinleşmiştir. Müvekkile verilen cezanın infazına başlanmıştır ve müvekkil 5 aydan fazladır …… açık ceza evinde infazına başlanmış bulunmaktadır.

3– Müvekkilin sağlığı yerinde değildir ve ceza evinde kalması son derece sakıncalıdır. Müvekkilin cezaevine girmesiyle son derece olumsuz etkilenmiş tedavi süreci sekteye uğramıştır. Müvekkile verilen kamu vicdanı için son derece elzemdir.

4-idame etmektedir. Sabitikametgâh sahibidir. Kaçma şüphesi ve tehlikesi bulunmamaktadır. Müvekkilin daha önce hiçbir sabıkası olmaması yaşadığı olay nedeni ile ruh halinin de dikkate alınması gerekliliği ile müvekkilin infazına ara verilmesi ailesi ve toplum açısından son derece faydalı olacaktır.

5-göz önüne alınmıştır. Kaçma şüphesi bulunmamaktadır. İnfazına ara verilmesi talebi zaruretten doğmaktadır. Yukarıda da izah ettiğimiz nedenlerden ötürü infazına ara verilmesini talep etmekteyiz.

İSTEM SONUCU  : Yukarıda resen gözetilecek sebeplerle MüvekkilHAZRET …..ın Silopi 1.  Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……. E. …….. K. sayılı kararıyla 2 yıl 6 ay KEFALET karşılığında, müvekkilin cezasının infazına ara verilmesini, uygun bir hastaneye sevk

edilmesine karar verilmesini talep ederiz. 23.10.2019

        Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu Avukatı EKLER          : Onaylı vekâletname, Önceden Alınmış Raporlar

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.