Cezaevi Nakil Dilekçesi

Cezaevi Nakil Dilekçesi -1-

SİVAS E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Ailemin Adana ilinde ikamet etmektedir. Açık ve kapalı görüşlere gelmekte çok zorlanmaktadırlar. Çünkü ailemin maddi durumu çok kötüdür. Ayrıca özellikle babamın yaşı ve sağlık durumu uzun süreli yolculuğa elverişli değildir. Babamın görüşlere gelmek için çektiği sıkıntı nedeniyle rahatsızlanmasından endişe etmekteyim. Bu şekilde ailemi ağır bir maddi külfet altında bıraktığım için vicdan azabı duymaktayım. Mevzuatta hükümlülerin kendi istekleri ile başka bir cezaevine geçmelerinin mümkün olduğunu öğrendim.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m. 54 ‘e göre hükümlüler kendi istekleri ile bulundukları cezaevinden başka bir ceza infaz kurumuna nakledilebilirler.

Yasadaki koşulları taşımaktayım. Haklı nedenlerimi yukarıda Gereğinin yapılmasını saygılarımla İsim-Soyisim

İstenilen Ceza İnfaz Kurumları

1-

2-

3-

Cezaevi Nakil Dilekçesi -2-

PINARHİSAR KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA

HÜKÜMLÜ                              :                                                                                                    VEKİLİ                                     :

ADRESİ                                    :

                                                    

İSTEM KONUSU                   : ……………… Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan nakil istemini içermektedir.

AÇIKLAMALAR                    :

1-) Müvekkilimiz, Ceza Mahkemesinin  …/… E. …/… K. sayılı …/…/… tarihinde kesinleşen ilamıyla … yıl … ay … gün hapis cezasına mahkum edilmiştir.

2-) Cezanın infaz safhası …/…/… tarihinde …..Ceza İnfaz Kurumunda başlamış ve bugüne kadar … yıl … ay … günlük bölümünün infazı tamamlanmıştır.

3-) Geçen bu süreyi iyi halde ve hiçbir disiplin cezası almadan tamamlayan ve nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul eden müvekkilimizin koşullu salıverilmesine beş aydan daha fazla süre bulunmaktadır.

4-)Müvekkilin Kırklareli ilinde devam eden davası yoktur. Müvekkilin ailesi Edirne ilinde bulunmaktadır. Söz konusu durum hükümlü…………………’ ın ailesini, …………………  Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna görüşmeye gitme hususunda ekonomik açıdan zorlamaktadır. Nakil talebimiz değerlendirilirken yalnızca hükümlü açısından değil, hükümlüyü ziyaret etmek isteyen 5-) Aşağıda belirttiğimiz Ceza İnfaz Kurumlarında yer ve kapsama gücünün uygun bulunması durumunda kendi isteği ile nakil istemeye hakkı bulunan müvekkilimizin naklini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5275 S. K.  m. 54, 4675 S. K. m. 4, 1721 S. K. m. 5,  Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük, Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge ve ilgili mevzuat.

İSTEM VE SONUÇ                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin Pınarhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakline karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

NAKİL İSTENEN CEZA İNFAZ KURUMLARI:

1-) Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

2-)

3-)

                                                                                                      Hükümlü Müdafii

                                                                                                Av.

Ekler: 1-) Onaylı vekaletname örneği

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU BİLGİ FORMU
1  BULUNDUĞU CEZA İNFAZ KURUMU 
 
3 
4Dd                                                                                                                    DOĞUM YERİ VE TARİHİ                        gün / ay / yıl     
5  NUFUSA KAYITLI OLDUĞU YER 
6  VATANDAŞLIK NUMARASI 
7  SUÇ VE SUÇ TARİHİ 
8  1. TUTUKLAMA TARİHİ 
9  2. TUTUKLAMA TARİHİ 
10  HÜKÜMLÜ / TUTUKLU / HÜKÜMÖZLÜ 
a)Yargılandığı veya  kararı veren mahkeme/mahkemeler
b) Kararın  tarih  ve sayısı
c) Kararın kesinleşme tarihi
d) Suçu/uygulanan kanun maddesi
e) Ceza miktarı
 f) İnfaza başlama tarihi
g) İlk gözlem tarihi
h) Hakederek salıverilme tarihi
i) Koşullu salıverilme tarihi
11İNFAZ ETMEKTE OLDUĞU CEZASI DIŞINDA BAŞKA SUÇTAN HÜKÜMLÜ VEYA HÜKÜMÖZLÜ İSEa) Hükümlü/hükümözlü
b) Kararı veren mahkeme
c) Kararın tarih ve sayısı
d) Suçu, uygulanan kanun maddesi, ceza miktarı
12HÜKÜMLÜ VEYA HÜKÜMÖZLÜ OLUP BAŞKA SUÇ VEYA SUÇLARDAN TUTUKLU İSE           Mahkeme adı, suçu, tutuklu olarak yargılanıp yargılanmadığı, duruşmalarda bulunma zorunluluğu olup olmadığı
13 DAHA ÖNCE DOLAŞTIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI 
14CEZA İNFAZ KURUMUNUZA GELİŞ NEDENİ a) İsteği üzerine
 b) Disiplin nedeniyle
 c) Zorunlu nedenlerle
 d) Hastalık nedeniyle
 e) Toplu sevk
 f) Suç ve yargılama yeri nedeniyle
 g) Güvenlik nedeniyle
 h) Ceza süresi nedeniyle
 I) Eğitim nedeniyle
15CEZA İNFAZ KURUMUNUZA NAKİL EMRİNİN TARİH VE SAYISI 
16CEZA İNFAZ KURUMUNUZA GELİŞ TARİHİ 
17FİRAR ETMİŞ İSE a) Kurum adı
 b) Firar tarihi
 c) Yakalandığı tarih
 d) Ceza verilmiş ise  tarihi ve mahiyeti
18FİRARA TEŞEBBÜS ETMİŞ İSE; KURUM
19CEZA İNFAZ KURUMU İDARESİNE KARŞI
20DİSİPLİN CEZASI a) Suç ve ceza tarihi
 b) Türü ve süresi
 c)  İnfaz edilip edilmediği
 d) Kaldırılma  tarihi
21AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDAN İADE EDİLMİŞ İSE İADE SEBEBİ VE TARİHİ
22 KOŞULLU SALIVERİLMEDEN GERİ ALINMA CEZASI VARSA a) Öncelikli infaz edilip edilmediği
 b) Geri alınmasına neden olan suçu ve ceza miktarı, infaz edilip edilmediği, edilmediyse bu suçundan infaz edilecek süre
23MAHKEMESİNCE  VERİLMİŞ HÜCRE CEZASI VARSA İNFAZ TARİHİ
24ÖRGÜTLÜ SUÇLARDAN YARGILANANLARIN BAĞLI OLDUKLARI ÖRGÜT  (  ) lider        (  ) (  ) tarafsız   (  ) ayrılan
25ADLİ SUÇLARDAN HÜKÜMLÜ OLMASINA RAĞMEN HERHANGİ BİR ÖRGÜTLE İLİŞKİSİNİN OLUP OLMADIĞI, VARSA  ÖRGÜT
26HÜKÜMLÜ NAKİL İSTEDİĞİ KURUMDA DAHA ÖNCE KALMIŞSA, BU KURUMDAN NAKLEDİLME NEDENİ
NOT::DÜZENLEME TARİHİ

…./…../….

DÜZENLEYEN

Cezaevi Nakil Dilekçesi -3-

ADANA CEZA İNFAZ KURUMU’NA

HÜKÜMLÜ                              :

TC KİMLİK NUMARASI           :

İSTEM KONUSU                      :  Ceza İnfaz Kurumundan nakil istemini içermektedir.

AÇIKLAMALAR                       :

1-) … Ağır Ceza Mahkemesinin  …/… E. …/… K. sayılı ../../…. tarihinde kesinleşen ilamıyla … yıl hapis cezasına mahkum edilmiş bulunuyorum. Cezamın infaz safhası ise …/…/… tarihinde …..Ceza İnfaz Kurumunda başlamış ve bugüne kadar … ay … günlük bölümünün infazı tamamlanmıştır.

2-) Geçen bu süreyi iyi halde ve hiçbir disiplin cezası almadan tamamlamış bulunuyorum. Koşullu salıverilmeme … aydan daha fazla süre bulunmaktadır. Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul ettiği bildirmekle beraber aşağıda belirtmiş olduğum Ceza İnfaz Kurumlarında yer ve kapsama gücünün uygun bulunması durumunda naklimi istemekteyim.

HUKUKİ NEDENLER               : 5275 S. K.  m. 54, 4675 S. K. m. 4, 1721 S. K. m. 5,  Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük, Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge ve ilgili mevzuat.

İSTEM VE SONUÇ                   : Yukarıda açıklanan nedenlerle Ceza İnfaz Kurumundan naklime karar verilmesini talep ederim. …/…/2019

NAKİL İSTENEN CEZA İNFAZ KURUMLARI:

1-) … Ceza İnfaz Kurumu

2-) … Ceza İnfaz Kurumu

3-) … Ceza İnfaz Kurumu

Cezaevi Nakil Dilekçesi -4-

SAKARYA L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

HÜKÜMLÜ                          : 

TC KİMLİK NUMARASI     : 

İSTEM KONUSU                :  Ceza İnfaz Kurumu’ndan nakil istemini içermektedir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Adana X Asliye Ceza Mahkemesi’nin X/E XK. sayılı X tarihinde kesinleşen ilamıyla X yıl 2 ay  hapis cezasına mahkum edildim.

2-) 15 günden fazla bir süredir cezamı çekmekteyim. Geçen bu süreyi iyi halde ve hiçbir disiplin cezası almadan tamamlamış ve nakil giderlerimi peşin olarak ödemeyi kabul ederim.

4-) Aşağıda belirttiğim Ceza İnfaz Kurumları’nda yer ve kapsama gücünün uygun bulunması durumunda kendi isteğim ile nakil istemeye hakkım bulunan nakil hakkımı kullanarak naklimi istemekteyim.

HUKUKİ NEDENLER       : 5275 S. K.  m. 54, 4675 S. K. m. 4, 1721 S. K. m. 5,  Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük, Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge ve ilgili mevzuat.

İSTEM VE SONUÇ             : Yukarıda açıklanan nedenlerle Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan aşağıda belirttiğim cezaevi kurumlarından birine naklime karar verilmesini NAKİL İSTENEN CEZA İNFAZ KURUMLARI:

1-) Batman Ceza İnfaz Kurumu                                                                                  

2-) Siirt Ceza İnfaz Kurumu

3-) Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu

                                                                                                Hükümlü

Cezaevi Nakil Dilekçesi -5-

ADANA X TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

        

HÜKÜMLÜ: Ad Soyad,T.C.Kimlik No:

VEKİLİ:

ADRESİ:

TALEP KONUSU:Müvekkilin nakli talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil …. Ağır Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve ….. esas sayılı hükmü ile uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ….yıl  … ay …gün … hapis cezasına mahkum edilerek kesinleşen hükmün infazı için …/…/… tarihinde cezaevinize kapatılmıştır.

Müvekkilin  anne-babası ve çocukları  … ilinde ikamet etmektedir. Bugüne kadar müvekkili bulunduğu cezaevinde yalnız bırakmamak için … km yolu gidip gelmekte idiler. Ancak müvekkilin çocuklarının yaşının küçük olması  ve anne babasının yolculuk yapamayacak derece yaşlı olması nedeniyle bu süreç katlanılmaz hale gelmiştir.

Müvekkil cezaevine kapatıldığı sürenin başlangıcından bugüne kadar iyi halli olarak cezasını çekmektedir ve disiplin cezası da bulunmamaktadır.

Ceza İnfaz Kanunun  53’ncü maddesinde “Hükümlüler, kendi istekleri veya toplu sevk, disiplin, asayiş ve güvenlik, hastalık, eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir kuruma nakledilebilirler.”Hükmü kapsamında müvekkilin naklini ,müvekkilin nakli için meydana gelecek masrafları karşılamaya hazır olduğumuzu beyan eder,müvekkilin aşağıda yer verdiğimiz yer alan bir ceza infaz kurumuna naklinin yapılmasını saygılarımızla talep ederiz.. …/…/…

 

                                                                                                Hükümlü Müdafii

                                                                                                Av.

NAKİL İSTENEN CEZA İNFAZ KURUMLARI:

1- … Ceza İnfaz Kurumu

2- … Ceza İnfaz Kurumu

3- … Ceza İnfaz Kurumu

Ek:Onaylı vekaletname sureti.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir