Cezaevi Nakil Dilekçesi

Cezaevi Nakil Dilekçesi -1-

SİVAS E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Ailem Adana ilinde ikamet etmektedir. Açık ve kapalı görüşlere gelmekte çok zorlanmaktadırlar. Çünkü ailemin maddi durumu çok kötüdür. Ayrıca özellikle babamın yaşı ve sağlık durumu uzun süreli yolculuğa elverişli değildir. Babamın görüşlere gelmek için çektiği sıkıntı nedeniyle rahatsızlanmasından endişe etmekteyim. Bu şekilde ailemi ağır bir maddi külfet altında bıraktığım için vicdan azabı duymaktayım. Mevzuatta hükümlülerin kendi istekleri ile başka bir cezaevine geçmelerinin mümkün olduğunu öğrendim.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m. 54 ‘e göre hükümlüler kendi istekleri ile bulundukları cezaevinden başka bir ceza infaz kurumuna nakledilebilirler.

Yasadaki koşulları taşımaktayım. Haklı nedenlerimi yukarıda arz ettim. Mevzuat gereği belirtmem gerekli üç ceza infaz kurumunu aşağıda belirtiyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

İsim-Soyisim

İstenilen Ceza İnfaz Kurumları:

Cezaevi Nakil Dilekçesi -2-

X KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNA

HÜKÜMLÜ                              :                                                                                                    

VEKİLİ                                     :

ADRESİ                                    :

                                                    

İSTEM KONUSU                   : X Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan nakil istemini içermektedir.

AÇIKLAMALAR                    :

1-) Müvekkilimiz, Ceza Mahkemesinin  X  tarihinde kesinleşen ilamıyla X gün hapis cezasına mahkum edilmiştir.

2-) Cezanın infaz safhası X tarihinde X Ceza İnfaz Kurumunda başlamış ve bugüne kadar … yıl … ay … günlük bölümünün infazı tamamlanmıştır.

3-) Geçen bu süreyi iyi halde ve hiçbir disiplin cezası almadan tamamlayan ve nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul eden müvekkilimizin koşullu salıverilmesine beş aydan daha fazla süre bulunmaktadır.

4-)Müvekkilin Kırklareli ilinde devam eden davası yoktur. Müvekkilin ailesi Edirne ilinde bulunmaktadır. Söz konusu durum hükümlü X’ ın ailesini, X Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna görüşmeye gitme hususunda ekonomik açıdan zorlamaktadır. Nakil talebimiz değerlendirilirken yalnızca hükümlü açısından değil, hükümlüyü ziyaret etmek isteyen

aile açısından da değerlendirme yapılmalı, ailelerin hükümlüyü görmek, daha rahat şartlarda ziyaret edebilmek hakkının, hükümlünün bulunduğu kurum ile ailesinin ikamet ettiği yer arasındaki mesafenin, ulaşım olanaklarının, ailenin maddi durumunun, sağlık sorunlarının, ailenin hükümlüyü ziyarete gelme sıklığı bilgilerinin birlikte ele alınıp, nakil talebimizin daha geniş çaplı incelenmesini talep ederiz.

5-) Aşağıda belirttiğimiz Ceza İnfaz Kurumlarında yer ve kapsama gücünün uygun bulunması durumunda kendi isteği ile nakil istemeye hakkı bulunan müvekkilimizin naklini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER                  : 5275 S. K.  m. 54, 4675 S. K. m. 4, 1721 S. K. m. 5,  Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük, Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge ve ilgili mevzuat.

İSTEM VE SONUÇ                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin X Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakline karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

NAKİL İSTENEN CEZA İNFAZ KURUMLARI:

1-) Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

2-)

3-)

                                                                                                      Hükümlü Müdafii

                                                                                                Av.

Ekler: 1-) Onaylı vekaletname örneği

Cezaevi Nakil Dilekçesi -3-

ADANA CEZA İNFAZ KURUMU’NA

HÜKÜMLÜ                              :

TC KİMLİK NUMARASI           :

İSTEM KONUSU                      :  Ceza İnfaz Kurumundan nakil istemini içermektedir.

AÇIKLAMALAR                       :

1-) … Ağır Ceza Mahkemesinin  …/… E. …/… K. sayılı ../../…. tarihinde kesinleşen ilamıyla … yıl hapis cezasına mahkum edilmiş bulunuyorum. Cezamın infaz safhası ise …/…/… tarihinde …..Ceza İnfaz Kurumunda başlamış ve bugüne kadar … ay … günlük bölümünün infazı tamamlanmıştır.

2-) Geçen bu süreyi iyi halde ve hiçbir disiplin cezası almadan tamamlamış bulunuyorum. Koşullu salıverilmeme … aydan daha fazla süre bulunmaktadır. Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul ettiği bildirmekle beraber aşağıda belirtmiş olduğum Ceza İnfaz Kurumlarında yer ve kapsama gücünün uygun bulunması durumunda naklimi istemekteyim.

HUKUKİ NEDENLER               : 5275 S. K.  m. 54, 4675 S. K. m. 4, 1721 S. K. m. 5,  Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük, Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge ve ilgili mevzuat.

İSTEM VE SONUÇ                   : Yukarıda açıklanan nedenlerle Ceza İnfaz Kurumundan naklime karar verilmesini talep ederim. …/…/2019

NAKİL İSTENEN CEZA İNFAZ KURUMLARI:

1-) … Ceza İnfaz Kurumu

2-) … Ceza İnfaz Kurumu

3-) … Ceza İnfaz Kurumu

Cezaevi Nakil Dilekçesi

Cezaevi Nakil Dilekçesi -4-

SAKARYA L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

HÜKÜMLÜ                          : 

TC KİMLİK NUMARASI     : 

İSTEM KONUSU                :  Ceza İnfaz Kurumu’ndan nakil istemini içermektedir.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Adana X Asliye Ceza Mahkemesi’nin X/E XK. sayılı X tarihinde kesinleşen ilamıyla X yıl 2 ay  hapis cezasına mahkum edildim.

2-) 15 günden fazla bir süredir cezamı çekmekteyim. Geçen bu süreyi iyi halde ve hiçbir disiplin cezası almadan tamamlamış ve nakil giderlerimi peşin olarak ödemeyi kabul ederim.

4-) Aşağıda belirttiğim Ceza İnfaz Kurumları’nda yer ve kapsama gücünün uygun bulunması durumunda kendi isteğim ile nakil istemeye hakkım bulunan nakil hakkımı kullanarak naklimi istemekteyim.

HUKUKİ NEDENLER       : 5275 S. K.  m. 54, 4675 S. K. m. 4, 1721 S. K. m. 5,  Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük, Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge ve ilgili mevzuat.

İSTEM VE SONUÇ             : Yukarıda açıklanan nedenlerle Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan aşağıda belirttiğim cezaevi kurumlarından birine naklime karar verilmesini

arz ve talep ederim.

NAKİL İSTENEN CEZA İNFAZ KURUMLARI:

1-) Batman Ceza İnfaz Kurumu                                                                                  

2-) Siirt Ceza İnfaz Kurumu

3-) Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu

                                                                                                Hükümlü

Cezaevi Nakil Dilekçesi -5-

ADANA X TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

HÜKÜMLÜ: Ad Soyad,T.C.Kimlik No:

VEKİLİ:

ADRESİ:

TALEP KONUSU:Müvekkilin nakli talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil …. Ağır Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve ….. esas sayılı hükmü ile uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ….yıl  … ay …gün … hapis cezasına mahkum edilerek kesinleşen hükmün infazı için …/…/… tarihinde cezaevinize kapatılmıştır.

Müvekkilin  anne-babası ve çocukları  … ilinde ikamet etmektedir. Bugüne kadar müvekkili bulunduğu cezaevinde yalnız bırakmamak için … km yolu gidip gelmekte idiler. Ancak müvekkilin çocuklarının yaşının küçük olması  ve anne babasının yolculuk yapamayacak derece yaşlı olması nedeniyle bu süreç katlanılmaz hale gelmiştir.

Müvekkil cezaevine kapatıldığı sürenin başlangıcından bugüne kadar iyi halli olarak cezasını çekmektedir ve disiplin cezası da bulunmamaktadır.

Ceza İnfaz Kanunun  53’ncü maddesinde “Hükümlüler, kendi istekleri veya toplu sevk, disiplin, asayiş ve güvenlik, hastalık, eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir kuruma nakledilebilirler.”Hükmü kapsamında müvekkilin naklini ,müvekkilin nakli için meydana gelecek masrafları karşılamaya hazır olduğumuzu beyan eder,müvekkilin aşağıda yer verdiğimiz yer alan bir ceza infaz kurumuna naklinin yapılmasını saygılarımızla talep ederiz. tarih

                                                                                                Hükümlü Müdafii

                                                                                                Av.

NAKİL İSTENEN CEZA İNFAZ KURUMLARI:

1- … Ceza İnfaz Kurumu

2- … Ceza İnfaz Kurumu

3- … Ceza İnfaz Kurumu

Ek: Onaylı vekaletname sureti.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Cezaevi Nakil Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Delaletiyle

ADANA T TİPİ KAPALI CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Müvekkilim … halen … Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda cezasını çekmekte ise de eşi … ilinde yaşıyor olması, 60 yaşında olan eşinin maddi ve fiziki gücünün yetersiz olması sebebi ile, gerek müvekkilim ile görüşebilmelerinin çok zor ve çok seyrek gerçekleşebilmesi ayrıca çok masraf gerektirmesi, müvekkilimin sağlık sorunları ile ilgilenememeleri ve yardımcı olamamaları sebepleri ile, aşağıda belirtmiş olduğumuz ceza infaz kurumlarından birine kendi isteği ile yol masrafları tarafından ödenmek üzere naklinin yapılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.(buraya dilekçe tarihini giriniz)

Hükümlü

TALEP EDİLEN CEZAEVLERİ

1) Adana … Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

2) … Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

3) … Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Yasadışı Bahis Para Nakli Savunma Dilekçesi

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO: SANIK: MÜDAFİİ: DAVACI: Kamu Hukuku KONUSU: Esasa ilişkin savunma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: