Cezaevi İş Yurduna Haciz Müzekkeresi Örneği

Cezaevi İş Yurduna Haciz Müzekkeresi Örneği

T.C

ADANA

X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

X TARIM AÇIK CEZAEVİ İŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(X- ADLİYESİ )

ALACAKLI                   :

VEKİLİ                         :

BORÇLU                      :

BORÇ MİKTARI           : X – TL

KONU                         :

Yukarıda adı ve soyadı yazılı borçlunun iş bu borcu sebebiyle; tarafınızdan almakta olduğu maaş veya ücretinin ¼’ünün haczine, İKRAMİYE-NEMA VESAİR HAKLARININ TAMAMInın haczine, ilk aylığından itibaren tevkifata başlanmasına ve borç bitinceye devam ettirilmesine,

Haczin icra edildiğinin ve borçlunun maaş veya ücret miktarının müdürlüğümüze bildirilmesine, (Maaş ve ücret tanımına nema, ikramiye, Mesai ve diğer yasal haklar dahildir.)

Yapılacak tevkifatların muntazam ve gününde gönderilmesine borçlunun maaşında vuku bulacak değişiklik ile iş akdinin feshi veya emeklilik halinde kendilerine ödenecek Kıdem, ihbar ve emeklilik ikramiyesi, tazminatları ile izin alacaklarının haczine İcra İflas Kanununun 335. Maddesine istinaden karar verilmiştir.

Aksine hareket edenler hakkında İİK X maddelerinin uygulanacağının bildirilmesi ve sonucundan bilgi verilmesi rica olunur. tarih

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.