Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Cezaevi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Cezaevi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

X İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE

DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ EDEN

HÜKÜMLÜ                                     :

MÜDAFİİ                                         : Av.

KONU                                               : MÜVEKKİL HAKKINDA VERİLMİŞ DİSİPLİN CEZASININ KALDIRILMASI/ ERTELENMESİ/GERİ BIRAKILMASI TALEBİDİR

AÇIKLAMALAR                           :

Müvekkil Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlüdür. Müvekkil hakkında .. tarihinde Kurum Müdürlüğü’nün Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından müvekkilin kararda belirtilen tutum ve davranışlarının kanun ve tüzüğe aykırı olduğu diğer hükümlülere kötü örnek teşkil etmesi nedeni ile 5275 Sayılı Kanun’un 44. Maddesinin 2. fıkrasının ilk bendine göre … hücreye koyma cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Cezaya konu kararın gerekçesinde; müvekkilin ..gün izin aldığı, .. günlük sürenin yol izni olduğu, gerekli tedbirleri almadığı, yol iznini iyi değerlendiremediği, geç kalması sebebiyle diğer hükümlere kötü örnek teşkil edeceğinden bahisle işbu dilekçeye konu disiplin cezası verilmiştir.

Müvekkile verilen disiplin cezası açık bir şekilde hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

Müvekkil .. ve … olması sebebiyle sık sık unutkanlığı olan ayrıca bağırsak sorunları bulunan biridir. Müvekkil kurumda iyi halli olarak infazını geçirmektedir. Hiçbir şekilde kurallara uymadığı zaman olmadığı gibi kurumun izin geri dönüş bilgilerinden de anlaşılacağı üzere daha önceki bütün izinlerine erken kuruma dönüş yapmıştır. Ancak elinde olmayan sebeplerle yaşlılığının da etkisiyle .. tarihinde .. izne ayrılmış, kuruma giriş yapmıştır. .. saat … dakika geç kalmıştır. Geç kalmasının sebebi …

Çok pişmandır ancak bu durum kesinlikle sağlık durumunun kötü olmasından kaynaklıdır. Müvekkilin bağırsak problemleri sebebiyle zaten kurum doktorundan da raporu mevcuttur. Sürekli kanaması olmaktadır ve kurumunda da mecburiyetten sürekli istirahat izni almaktadır.

Kaldı ki, müvekkilim hiçbir şekilde kurumun güven ve huzurunu bozacak hiçbir hal ve harekette bulunmadığı halde ilk (elinde olmadan) yaptığı davranışında hücre cezası alması da hukuka aykırıdır. Müvekkil kendi isteğiyle kuruma dönmüş ne kaçmış ne de kaçma teşebbüsü olmuştur. Müvekkilin fiili … hapsi gerektirecek nitelikte değildir. 

HUKUKİ SEBEPLER        : Anayasa, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

HUKUKİ DELİLLER: ….

SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile Sayın Hakimliğinizce de resen göz önünde bulundurulacak sebepler neticesinde müvekkil hakkında uygulanan …Hücreye Koyma Cezasının kaldırılmasını müvekkilim adına saygıyla arz ve talep ederim.

Hükümlü Müdafii
Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Ceza Avukatı

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:18

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.