Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Özel Hayatın Gizliliği İhlali Şikayet Dilekçesi

X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ                             :

VEKİLİ                                   : Avukat Saim İNCEKAŞ

ŞÜPHELİ                              :

SUÇLAR                               : Özel hayatın gizliliğini ihlal

SUÇ TARİHİ                        : X

AÇIKLAMALAR                  :

Şüpheli tarafından, kendisi ile 29.04.2019 tarihinde yapılan bir sohbet esnasındaki özel görüşmeler müvekkilin bilgi ve rızası dışında kayıt altına alınmış, müvekkil ile aralarında husumet bulunan C isimli şahsa verilerek, bu kaydın müvekkil hakkında yürütülen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/… soruşturma numaralı dosyasında delil olarak kullanılmasını sağlamıştır.

Müvekkil, şüphelinin yöneticisi olduğu ve aynı zamanda da ikamet ettiği apartmanda ikamet etmektedir. Aynı şekilde ses kayıtları verilen C ise bahse konu apartmanın daha önce yöneticiliğini yapmış ve halen de aynı apartmanda oturmaktadır. Müvekkil ile C arasında yaşanan husumet sebebiyle şüpheli müvekkile karşı cephe almıştır. Bu nedenle müvekkilin her hareketini izleyerek; zarara uğramasına sebebiyet verecek ve suç teşkil edecek hareketlerini elde edebilmek uğruna müvekkile türlü türlü tuzaklar kurmuştur. Keza bahse konu ses kaydı yapılan konuşma esnasında da müvekkilin suç işlemesini sağlayabilmek için de müvekkili özellikle tahrik etmiştir. Şöyle ki;

Olay tarihi olan 29.04.2019 tarihinde müvekkil, oturmakta olduğu apartmandan çıktığı sırada şüpheli ile karşılaşmıştır. Şüpheli, bu sırada müvekkil ile yaptığı konuşmayı müvekkilin haberi olmaksızın ses kaydına almıştır. Müvekkilin şüpheli ve o sırada bulunan başka bir kişi ile yüz yüze yaptığı konuşmanın aleni olmadığı kuşkusuzdur. Müvekkil tarafından kendisine karşı işlenmekte olan ve ani gelişen bir suç bulunmadığı halde müvekkilin konuşmaları şüpheli tarafından önceden hazırlıklı ve planlı şekilde kayıt altına alınmıştır. Bu nedenle işlenmekte olan bir suça veya haksız bir saldırıya ilişkin meşru müdafaa kapsamı altında görüşmenin kaydedilmesi halinden bahsetmek de mümkün olmayacaktır.

Elde edilen ses kayıtları müvekkil hakkında yürütülen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/.. soruşturma numaralı dosyasında delil olarak kullanılmıştır. Söz konusu soruşturma dosyasında sunulan ses kayıtlarının incelenmesi ile de görüleceği üzere şüpheli, müvekkilin C hakkında konuşmasını sağlayarak sürekli tekrar tekrar söyletme çabası içerisine girmiştir. Müvekkilin, C ile olan önceki husumeti sebebiyle şüpheli müvekkile karşı cephe almış ve müvekkili adeta göz hapsine almıştır. Şüpheli ve C müvekkilin yargılanması, işinden olması ve zarara uğraması için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. En nihayetinde tüm bunları başarmışlardır. Müvekkil her ne kadar uzak durmaya çalışsa da kendilerine karşı hiçbir girişimi bulunmamasını fırsat bilerek müvekkili sürekli rahatsız etmişlerdir. Müvekkilin işinden edilmesi ve yargılanması gibi yaşamış olduğu tüm bu sıkıntılar neticesinde şüphelinin müvekkilin adeta hayatını zindana çeviren bu davranışlarının önüne geçilebilmesi adına hakkında şikayetçi olunması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Keza müvekkil, şüpheli ile olan görüşmelerinin kayıt altına alındığını hakkında yürütülen soruşturma neticesinde öğrenmiştir. C tarafından müvekkil hakkında yapılan şikayette müvekkilin şüpheliye iftirada bulunduğu beyan edilmiştir. Ancak TCK madde 267’ye göre iftira suçunun oluşabilmesi için “hakkında savcılık soruşturması açılması veya idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi” gerekmektedir. Müvekkilin ses kaydının yapıldığı görüşmede ise şüpheliye C ile sevgili olduğunu duyduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla müvekkil şüpheli hakkında yalnızca duyduklarını söylemiş ve söylediği hususlar ise iftira suçunun oluşması için yeterli değildir. Kaldı ki iftira suçu oluşsa dahi ses kaydından da anlaşılacağı üzere konuşma esnasında şüphelinin yanında tanık mevcuttur. Birçok yargıtay kararında da belirtilmiş olduğu üzere kişinin kendisine karşı işlenmekte olan suçu ispat edememesi durumunda ses kaydına alınması işlenen özel hayatın gizliliği suçuna karşı meşru müdafaa oluşturmaktadır.

Yukarıda detaylı bir şekilde açıklandığı üzere şüpheli müvekkilin haberi olmaksızın konuşmasını kayıt altına alarak TCK madde 133/2’de belirtilen suçu işlemiş. Akabinde elde etmiş olduğu kayıtları üçüncü kişi C’ye vererek TCK madde 133/3’de belirtilen suçu da işlemiştir. Dolayısıyla ekte sunmuş olduğumuz Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2018/3963 E.  Ve 2018/9858 K. Sayılı ilamında da belirtildiği üzere şüphelinin müvekkile karşı işlemiş olduğu iki ayrı suçtan cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz.

DELİLLER                              :

1-) X Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/… soruşturma numaralı dosyası

2-)TANIK

3-)Her türlü delil

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda arz edilen nedenlerle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

MÜŞTEKİ VEKİLİ

Özel Hayatın Gizliliği İhlali Şikayet Dilekçesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık Bürosu “özel hayatın gizliliği kaynaklı” davalarda profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Avukat Saim İNCEKAŞ Adana merkezli çalışmakta olup İncekaş Hukuk Bürosu adresi şu şekildedir: Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana. Avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için direkt olarak “05349109743” numarasını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

                                                                                                                                                    Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Ceza Avukatı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir