Memurun Görevi İhmal Etmesi Sebebiyle Şikayet Dilekçesi

NÖBETÇİ ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN /DAVACILAR  : 

VEKİLİ                                                  : Av. Saim İNCEKAŞ                                                                                           

ADRESİ                                                : 

ŞİKAYET EDİLEN                          : Adana Asliye Hukuk Mahkemesi … sicil numaralı yazı işleri müdürü

KONU                                                  : Memur işlemini şikayetimiz hk.

AÇIKLAMALAR                              :

               

Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nde X Sayılı dosya ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescili davası açmış bulunmaktayız. Şikayete konu dava dilekçesi davalılar …, …. yönünden X tarihinde tebliğ olup diğer davalılar … ve … tarafından tebligatlar iade gelmiştir.

Davalılar vekilinin fiziki olarak vermiş olduğunu beyan ettiği X tarihli cevap dilekçesi, … sicil numaralı yazı işleri müdürü tarafından elden havalesi alınarak UYAP sistemine ise X tarihinde kaydedilmiştir. Fiziki olarak gelen evrakın havalesi alındıktan sonra gün içinde UYAP sistemine taranıp kaydedilmesi gerekirken 6 ay sonra kaydedilmiştir.

1-Elden teslim aldığı bir evrağı bekletip, UYAP sitemine 6 ay sonra tarayıp tarafımıza bu evrak 6 ay sonra tebliğe çıkaran memurun görevi ihmal ettiği ve yargılamanın uzamasına sebebiyet verdiği açıkça ortadadır. Kaldı ki Bu süreçte Mahkeme kalemini  defalarca telefonla aramamız ve cevap dilekçesinin gelip gelmediğini teyit etmemize rağmen bize dilekçenin henüz gelmediğini de beyan etmişlerdir. 

İşbu cevap dilekçesinin havale alınan tarihi, UYAP sistemine kayıt tarihi ve tarafımıza tebliğ olunan tarihi arasındaki bu uzun süreç yargılamanın da uzamasına sebebiyet vererek TCK m.257/2 “görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde olan hükme göre görevi ihmal suçunu oluşturmaktadır.

2-Dilekçenin UYAP sistemine tarandığı gün X tarihinde verildiği ancak  işlemi yapan memur tarafından geçmiş tarih 24/09/2018 atılarak elden tebliğ alındığı çelişkisi akıllara gelmektedir .Eğer ki , söz konusu evrak karşı taraf vekili içinde süresi içinde verilmedi ve bu evrak memur tarafından geçmiş tarihli olarak kaşelenip , süresi içinde yazı işlerine teslim edilmiş gibi gösterilmiş ise bu durumda memur tarafından resmi belgede sahtecilik suçu işlenmiş olacağından işlemi gerçekleştiren kişilerin kamu görevlisi olması ve yaptıkları işin kamu hizmeti de olması sebebiyle TCK m.257 ve TCK 204’e göre işbu suç duyurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur. (tarih)

                                                               Şikayet Eden Vekili

                                                             Av. 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Sayın avukatım, bu suç duyurusundan bir netice alındı mı?. Benim de ceza ön bürodan verdiğim savunma ve tanık dilekçem duruşmadan 1 gün sonra sisteme işlenmek suretiyle ilgili hakimliğin onayına sunulmuş. Delillerim değerlendirilmeyip tanıklarım da dinlenilmediği için de mahkum oldum. Ben de suç duyurusunda bulunup yargılanmanın yenilenmesini talep edebilir miyim?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir