İnternet Üzerinden Hakaret Suç Duyurusu Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ :

ŞÜPHELİLER :

KONU : İnternet yoluyla Hakaret (TCK md 125), İftira (TCK md 267) vs. ilgili şikayetimizdir.

SUÇ NEVİ : İnternet yoluyla Hakaret, iftira, suç uydurma suçu ve resen araştırma neticesinde ortaya çıkacak başka nevi suçlar.

AÇIKLAMALAR

1) Şüpheli Ahmet isimli şahıs hakkımda dilekçe ekinde yer alan (ek-1) belgede görüleceği üzere 09/06/2021 tarihinde Facebook üzerinden paylaşımlı yorum yapmak suretiyle hakkımda asılsız iddialarda bulunmuş paylaşım içeriğinde “utanmaz arlanmaz dolandırıcının biri” şeklinde ithamlarla tarafıma haksız yere suç isnat etmiş, iftira atmıştır ve hakarette bulunmuştur. Ahmet’e ait Facebook hesabı linki şu şekildedir.

Ayrıca yine şüpheli Ahmet Youtube üzerinde video çekerek aşağılayıcı bir tavırla bu haksız ve asılsız yazılı iddialarını video ile de sosyal medyada paylaşmıştır linki şu şekildedir;

Söz konusu videonun başlığı “Çakma Başkan Serdoo” şeklindedir. Bu başlık kasıtlı olarak şahsımın kişilik haklarını ve siyasi itibarımı zedelemeye yönelik olarak atılmıştır.

Hemen akabinde Şüpheli Ahmet bu Facebook paylaşımı dayanak gösterilerek yine dilekçe ekinde yer alan (ek-2 Aydınlık gazetesinde Ahmet tarafından çirkin yakıştırmalar ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla kendi şahsi yorumlarını katarak haber yapılmıştır. Yıllardır esnaflık yapmaktayım ve bugüne kadar ticari itibarım hiçbir şekilde sarsılmamış olmasına rağmen böylesine bir suçlamayla zan altında kalmam hem şahsımı hem de yakınlarımı derinden üzmüştür. Şüpheli Ahmet ile aramızda iddia ettiği gibi bir borç ilişkisi bulunmamaktadır kendisi tamamen iftira atmak ve adımı lekelemek adına kasıtlı olarak böylesine bir paylaşımda bulunmuştur. Kendisi yaklaşık olarak 15 yıllık bir alacak verecek mevzusundan bahsetmektedir madem böyle bir borç vardı neden hakkımda bugüne kadar hukuki bir işlem (icra takibi, alacak davası vs.) başlatılmadı. Aslında bu sorunun cevabı çok açıktır çünkü kendisi böylesine bir iftira ve hakarette bulunarak haksız yere kişilik haklarımı zedeleyerek toplum nezdinde hem siyasi kişiliğimi hem de ticari itibarımı zedelemek istemiş bunu bilinçli olarak kötü niyetli bir şekilde yapmıştır.

2) Şüpheli Ahmet Facebook’ta paylaşmış olduğu yazıya istinaden hiç bir araştırma yapmadan salt olarak bu paylaşımı haberleştiren Aydınlık gazetesi ve haberin yazarı hakkında da şikayetçiyim. Söz konusu haber linki şu şekildedir;

Yayın kuruluşları veya haberi veren kişiler, yayıncılık ve özellikle gazetecilik mesleğinin bir gereği olarak olayı en ince noktasına kadar araştırmalı, incelemeli, tüm gerçekleri saptadıktan sonra yazmalıdır. Gazetecilik mesleğinin kuralları, yazılı olanlardan daha geniştir. Gazeteci hiçbir ticari, kişisel ya da toplum çıkarına aykırı olan konularda gerçekleri saptırma yoluna gitmemelidir.

Ancak, internet sitesi ve haber kaynağı incelendiğinde görüleceği üzere hiçbir araştırma, inceleme, sorgulama ürünü olmayan haberler yapılmaktadır. Mesnetsiz iddialar gerçekmiş gibi sunularak haksız şekilde saldırılmaktadır. Bu durum hukuka aykırılığı ortaya koymaktadır. “…” başlığıyla verilen haberde şahsımla ilgili asılsız iddialara yer verilmiş, hiçbir delil olmaksızın kişilik haklarıma doğrudan saldırı niteliğindeki bu yayınlar ile şeref ve haysiyetim zedelenmiştir. Sahip olduğum iş ve sosyal çevre önünde zor durumda bırakıldım ve yapmadığım fiiller yapılmış gibi gösterilmeye çalışılarak alenen iftira atılmış hakaretler edilerek kişilik haklarıma saldırılmıştır Basın değer ve ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde şahsımı zan altında bırakmıştır.

Hiç bir araştırma yapılmadan hakkımda kendi yorumlarını da katarak hem şahsımın ticari itibarını hem siyasi itibarımı hem de kişilik haklarıma doğrudan saldırıda bulunmuştur. Basın kuruluşları başta Anayasa olmak üzere, basın kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde basın ilke ve esaslarına uygun olarak hareket etmekle yükümlüdürler. Yapılan haberlerde kamu yararı olmalı, toplumsal ilgi bulunmalı, güncel ve özle biçim arasında denge gözetilerek haber yapılmalıdır. Bunlara aykırı olarak gerçekleşen her yayın basın özgürlüğü kapsamı dışında kabul edileceğinden, Aydınlık gazetesinde yer alan anılan yayın açıkça basın özgürlüğü kapsamında olmayan, kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir yayındır.

Ahmet şahsi yorumlarıyla zan altında bırakmıştır. Siyasi kişiliğimi ticari itibarımı ve kişilik haklarıma doğrudan saldırıda bulunan Aydınlık gazetesi ve haberin yazarından da bu nedenle şikayetçiyim.

3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 267. Mad. “Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmiştir. İftira suçunun konusunu her türlü hukuka aykırı fiil oluşturabilir. İsnat edilen asılsız eylemin suç olması gerekmemektedir. Herhangi bir yaptırımı gerekli kılan her türlü asılsız ihbar ve şikâyet iftira suçunun konusunu oluşturmaktadır. Bu sebeple şüphelilerin eylemine uyan bu suçtan ve T.C.K. şahsıma yönelik hakaret niteliğindeki sözleri nedeniyle 125. Maddesi gereği Hakaret suçlarından cezalandırılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER: Sosyal medya yazışmaları, haber linkleri, tanık ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER: TCK, CMK ilgili sair mevzuat

SONUÇ ve TALEP: Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak eylemlerine uyan ilgili yasa maddeleri ve reesen araştırma neticesinde ortaya çıkacak başka nevi suçlar hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesi vekâleten saygıyla arz ve talep ederiz.

MÜŞTEKİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir