İnfaz Mahsup Dilekçesi

Gözaltında veya tutuklu geçen süreler ceza alınması durumunda bu cezadan mahsup edilebilir. İnfaz Hakimliği’nin gözden kaçırdığı gözaltı veya tutukluluk süreleri mevcutsa bu sürelerin mevcut cezadan mahsup edilmesi için İnfaz Hakimliği’ne bir dilekçe verilmesi yeterlidir. İnfaz mahsup dilekçesi aşağıdaki gibi olmalıdır:

Ceza Mahsup Dilekçesi 1

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İNFAZ HAKİMLİĞİNE

MAHSUP İSTEMİNDE BULUNAN HÜKÜMLÜ:

MÜDAFİİ:

KONU: Gözaltı ve tutuklulukta geçen sürelerin mahsup edilmesi

AÇIKLAMALARIMIZ:

1-) Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi …. E sayılı dosyasında …. K numarası ile …. hakkında verilen hapis cezası … tarihinde kesinleşmiştir.

2-) Adana 2. İnfaz Hakimliği’nin …. nolu dosyasıyla talebimiz doğrultusunda müvekkilin Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi …. E sayılı dosyasında gözaltı ve tutuklulukta geçen ../…  tarihleri arasındaki süreler kesinleşen Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi …. E sayılı dosyasına mahsup edilmiş ve müvekkil Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan, Seyhan Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmiştir.

3-) Müvekkil, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi …. E dosyasında … tarihleri arasında tutuklu kalmıştır.

4-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 63. maddesinde belirtildiği üzere, mahsup işleminin yapılabilmesi için tutuklu kalınan suçtan verilen kararın kesinleşme tarihinden önce başka suç yada suçların işlenmesi yeterlidir. Anılan yasal mevzuat hükümleri gereği hükmün kesinleşmesinden önce geçen hürriyeti kısıtlayıcı sürelerin hükmolunan hapis cezasından indirilmesi gerekmektedir.

SONUÇ ve İSTEM:

Yukarıda izahına çalıştığımız nedenle, müvekkil hakkında verilip kesinleşmiş olan Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi … E ve … mahkumiyet hükmünden Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi … E sayılı dosyada geçen gözaltı ve tutukluluk sürelerinin mahsup edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 26/03/2021

Avukat Saim İncekaş – Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Tutuklu Kalınan Sürenin Cezadan Mahsubu Dilekçesi 2

TUTUKLU KALINAN SÜRENİN MAHSUBU TALEPLİ DİLEKÇE

YARGITAY 3.CEZA DAİRESİNE

YARGITAY DOSYA NO :

YEREL MAHKEME NO :

SANIK :

MÜDAFİİ :

KONU :

AÇIKLAMALAR

Müvekkil sanık hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin X Esas X Karar sayılı, X tarihli kararı ile beraat kararı verilmiş ve müvekkil sanık yönünden karar kesinleşmiştir. Müvekkil sanık beraat kararı alınan dosyadan 1 yıl 1 ay ve 11 gün tutuklu kalmıştır.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin X Esas sayılı dosyasından bu sebeple mahsup talebinde bulunduk ve Mahkeme, diğer Ağır Ceza Mahkemesine tezkere yazarak tutuklulukla geçen sürenin başka bir dosyadaki cezadan mahsup edilip edilmediğini sormuştur. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın Yargıtay’da olması sebebiyle bilgi verilemediğini bildirmiştir.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin X Esas sayılı dosyası X tarihinde karara çıkmış ve müvekkilimin 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Mahsupla ilgili talebimiz hakkında “dosyanın Yargıtay’dan dönüşü sonrası mahsubu gerektirdiği takdirde infaz aşamasında değerlendirilmesine” şeklinde karar vermiştir.

İlgili dosyanın Yargıtay’a gidiş tarihinin X olması sebebiyle, müvekkil sanığın mağduriyetine sebep vermemek için , dönüşünün beklenmeksizin Adana 1. Ağır Ceza mahkemesinin X Esas sayılı dosyasından tutuklu kaldığı sürenin başka bir dosyadan mahsubunun yapılıp yapılmadığı hakkında mahkemesine yanıt verilmesini talep ederiz.

Sanık Müdafii

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir