Huzur ve Sükunu Bozma Suçu Müşteki Yönünden Beyan Dilekçesi

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:
MÜŞTEKİ:
VEKİLİ:
SANIK:
SUÇ:Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
KONU:Beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1. Yukarıda esas numarası belirtilen Sayın Mahkemenizce görülmekte olan dava dosyasında, sanık …………’nin müvekkile karşı kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu işlemesi nedeniyle sanık hakkında kamu davası açılmıştır. İddianame ve tensip zaptı UYAP sistemi üzerinden görülmüş olup beyanlarımızı ve katılma talebimizi sunmaktayız.

2. Öncelikle, her ne kadar sanık hakkında kamu davası açılmış ise de müvekkilin konutunun suyunu sürekli keserek huzur ve sükununu bozan kişiler sanık ………… ve ………….’dır. Müvekkil hem sanık …………’den hem de …………’dan şikayetçi olmuştur. Ancak ………… Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalnızca sanık ………… hakkında soruşturma yürütülmüştür. Müvekkilin dosya kapsamına sunduğu dilekçeler incelendiğinde müvekkilin her iki şahıstan da şikayetçi olduğu ortaya çıkacaktır. Müvekkile karşı huzur ve sükununu bozma suçunu işleyen …………isimli şahıs hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Bu nedenle ………… hakkında huzur ve sükununu bozma suçundan soruşturma dosyasının açılması için ………… Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasını, dava açılması halinde işbu dava dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesini talep ederiz.

3. Sanık …………hakkındaki şikayetimiz de devam etmektedir ve davaya katılma talebimiz bulunmaktadır. Ayrıca işbu dava hakkındaki yargılamanın Mahkemenizce de uygun görülmesi halinde basit yargılama usulüne göre değil duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılama yapılmasını talep ederiz.

4. Müvekkil, olay tarihinde maliki olduğu “…………” adresinde ikamet etmektedir. Sanık ………… ve …………isimli şahıslar, usul ve kanuna aykırı olarak alınan kat malikleri kurulunun kararıyla yöneticilik yapmıştır.

5. Sanık …………ve ………… isimli şahıs, yönetim planında belirtilen hükümleri uygulamayıp keyfi olarak hesaplamalar yaparak kat maliklerinden aidat veya su borcu adı altında ekstra ücretler istemiştir. Sanık …………ve ………… isimli şahsın usul ve kanuna aykırı olarak sürekli aidat ve su borcu

adı altında para talep ettiği mağdurlardan biri müvekkildir. Müvekkil ısrarla aidat borcunun yönetim planına göre hesaplanması gerektiğini, yönetim planının uygulanmadığını, kendisinden fazla miktarda alacak talep edildiğini, kesinlikle borcunun bulunmadığını beyan etse de anılı şahıslar müvekkili sürekli rahatsız etmiş, müvekkilin huzur ve sükununu bozmuştur.

6. Sanık …………ve ………… isimli şahıs isimli şahıs tarihinden olay tarihine kadar müvekkilin borcu bulunduğundan bahisle müvekkilin maliki olduğu konutun su borularına defalarca zarar vermiş, suyunu kesmiştir. Sanık …………ve ………… isimli şahıs, birden fazla kez müvekkilin evinin önünde veya çevresine gelerek müvekkili tedirgin etmeye çalışmışlardır. Hatta bir gün Sanık …………ve ………… isimli şahıs müvekkilin evinin su sayaçlarının bulunduğu kutuyu izinsiz şekilde açmışlardır. Bu durumu fark eden müvekkil olaya müdahale etmiştir. Akabinde, sanık ve diğer şahıslar, müvekkilin izni olmaksızın müvekkilin videosunu çekmişlerdir. Bu nedenle, müvekkil, anılı şahıslar hakkında ………… Aile Mahkemesi’nin ………… tarihli ………… D. İş. Kararıyla uzaklaştırma kararı almıştır.

7. Yine sanık, yine müvekkilin suyunu kesmeleri için üç erkek şahsı müvekkilin ikamet ettiği eve göndermiştir. Müvekkil evinde banyodan çıktığı esnada üç erkek şahsın habersiz şekilde evine geldiğini, su borcu olduğundan bahisle evinin suyunu kesmeye çalıştıklarını görmüştür. Bunun üzerine, müvekkil apar topar bornozuyla yarı çıplak şekilde evinin kapısının önüne çıkmak zorunda kalmıştır. Müvekkil, su borcunun bulunmadığını, bulunsa dahi evinin suyunu kesmelerinin hukuki olmadığını söylemiş ancak üç erkek personel eylemlerine devam etmiştir. Akabinde, ismini sonradan öğrendiği ……….. isimli şahıs, müvekkilin rızası olmaksızın yarı çıplak şekilde bornozuyla kendisinin fotoğrafını çekmiştir.

8. Sanık da …………’ın müvekkili yarı çıplak halde gösteren izinsiz çekilen fotoğrafı Facebook isimli sosyal medya uygulamasında ……………… isimli grupta paylaşmıştır. Ayrıca fotoğrafını paylaştığı gönderide fotoğrafın üzerine “……………….” şeklinde gerçeğe aykırı müvekkili suçlayıcı yazı yazmıştır.

9. Akabinde, müvekkil, hem fotoğrafını çeken şahıslardan hem de bu fotoğrafı sosyal medyada yayınlayan kişilerden şikayetçi olmuştur. Bu dosyada, şüpheli olarak bulunan sanık, ……………… tarihli kolluk ifadesinde, Facebook isimli sosyal medya uygulamasında ……………… isimli hesapta, müvekkilin fotoğrafını paylaştığını ikrar etmiştir. ……………… Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……………… Sayılı dosyasının ……………… tarihli duruşmasında, ………………, müvekkilin suyunu kesmek amacıyla müvekkilin evine üç kişiyi gönderdiğini, müştekinin fotoğrafını paylaştığını ikrar etmiştir.

10. ……………… Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……………… Sayılı dosyasının ……………… tarihli kararıyla, …………………’ın müvekkile karşı özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, CMK’nun m. 231/5 hükmü uyarıncan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. İşbu karar, ……………… tarihinde kesinleşmiştir.

11. Sanık müvekkilin herhangi bir borcu olmamasına rağmen haksız ve mesnetsiz şekilde müvekkilin suyunu defalarca kesmiş, su borularına zarar vermiş, suyunu kesmesi için üç erkek şahsı müvekkilin evine göndermiş, bu şahıslar müvekkilin izni olmaksızın yarı çıplak halde iken fotoğrafını çekmiş, sanık yine müvekkilin izni olmaksızın bu fotoğrafı ……………… site sakininin bulunduğu sosyal medya grubunda yayınlamıştır. Tüm bu hususlar, dosya kapsamına sunulan fotoğraflar, mesajlaşma ekran görüntüleri ve tanık anlatımlarıyla sabittir. Dosya kapsamında dinlenen tanık ……………… beyanında, müvekkilin su borcu olmadığını, buna rağmen sanığın müvekkilin suyunu defalarca kestiğini beyan etmiştir.

12. Sanığın bu eylemlerinden dolayı müvekkilin ruh hali bozulmuş, acı, ızdırap çekmiş üzüntü duymuştur. Müvekkil borcu olmadığı halde borcunun bulunmadığını komşularına arkadaşlarına anlatmak zorunda kalmıştır. Müvekkil, yayınlanan bu fotoğraftan dolayı çok utanmış, komşularının yüzlerine bakamamıştır. Müvekkil, her an evine yabancı kişilerin gelmesinden çok korkmuş, evine kamera sistemi taktırmak zorunda kalmıştır. Sanık, müvekkilin maliki olduğu konutta huzurlu bir özel ve sosyal hayat yaşamasına sürekli müdahale etmiştir. Tüm bu hususlara rağmen sanık, müvekkilin maddi ve manevi zararlarını da karşılamamıştır.

Yukarıda izah ettiğimiz nedenler ışığında; sanık hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan dolayı cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER:

1. ……………… Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……………… Sayılı dosyası,

2. ……………… Aile Mahkemesi’nin ……………… Sayılı dosyası,

3. Müvekkili sürekli rahatsız ettiğini, huzur ve sükununu bozduğuna dair mesajlaşma ekran görüntüleri, (Tüm mesajlaşma kayıtları dosyaya sunulmuştur.)

4. Sanığın müvekkilin izni olmaksızın çekilen fotoğrafını sosyal medya grubunda paylaştığına dair ekran görüntüsü,

5. Tanık anlatımları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizin re’sen dikkate alacağı sair sebepler ışığında; öncelikle davaya KATILMA TALEBİMİZİN KABULÜNE, Mahkemenizce de uygun görülmesi halinde yargılamanın duruşma

açılarak genel hükümlere göre yapılmasına, sanık hakkında üzerine atılı suçtan dolayı hakkında hiçbir lehe hükmün uygulanmaksızın ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINA, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla.

Müşteki Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir