Hileli İflas Suç Duyurusu/Şikayet Dilekçesi

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

YAKINAN                           :

 

TC KİMLİK NUMARASI :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                 :

 

ADRES                                  :

 

ŞÜPHELİ MÜFLİS             :

 

SUÇ                                       : Hileli iflas suçuna ilişkindir.

 

SUÇ TARİHİ                        : …/…/…

 

AÇIKLAMALAR                :

 

1-) Şüpheli … … , …. Şirketi’nin sahibidir. Müvekkilimiz ile bir dönem ticari ilişkiler içinde bulunmuşlardır. Müvekkilimiz … … şüpheli müflise inşaat malzemeleri satmış, karşılığında altı ay sonra tahsil edilmek üzere ….. Bankası’na ait ….. çek numaralı bir adet çek almıştır. (EK 1)

2-) Müvekkilimiz ile şüpheli arasında gerçekleşen bu alım-satım ilişkisinden üç ay sonra …./…/….tarihinde şüpheli iflasını açıklamış olup,  … Ticaret Mahkemesi’nin …/… Esas, …/… sayılı kararı ile şüphelinin iflasına karar verilmiştir. (EK 2)

3-) Ancak şüpheli müflis … Ticaret Mahkemesi’nce hakkında iflas kararı alınmadan ….. önce tapuda adına kayıtlı bulunan iki adet apartman dairesini boşandığı eşi … … ‘nin üzerine geçirmiştir. (EK 3) Şüpheli-müflis ile …. …. isimli kişinin boşanmış olduğu …. Aile Mahkemesi’nin …./…. E. …./…. K. sayılı dava dosyası incelendiği takdirde de Sayın Mahkemece de görülecektir. (EK 4)

4-) Müflis … …’ın alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla hareket ettiği açıkça ortadadır. Malvarlığını boşandığı eşine muvazaalı olarak tapuda geçirmiştir.

4-) Açıklanan nedenlerle müvekkilimizi muvazaalı satış yapmak sureti ile zarara uğrattığı açık olan müflisin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       : 2004 S. K.  m. 311, 5237 S. K. m. 161

 

DELİLLER                    :    Müvekkilimiz ile müflis arasındaki alım-satım ilişkisi sonucu verilmiş olan bir adet çek fotokopisi, müflis hakkında verilen iflas kararı örneği, …. Aile Mahkemesi’nin …./…. Sayılı dava dosyası, taşınmaza ilişkin tapu kayıtları

 

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizden mal kaçırmak için taşınmazını boşandığı eşine devreden şahsın cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

EK:

1-) Müvekkilimiz ile müflis arasındaki alım-satım ilişkisi sonucu verilmiş olan …. Bankasına ait …… numaralı bir adet çek fotokopisi.

2-) … Ticaret Mahkemesi’nin …/… Esas, …/…Karar sayı ile verdiği iflas kararı örneği.

3-) Taşınmaza dair tapu kayıtları

4-)…… Aile Mahkemesi’nin …… sayılı dava dosyası

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

                                                                                                                      Yakınan Vekili

                                                                                                                       Av.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir