Cinsel İstismar Tutukluluğa İtiraz ve Tahliye Talebi

Cinsel İstismar Tutukluluğa İtiraz ve Tahliye Talebi

X SULH CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: X Soruşturma

 

İTİRAZ EDEN

ŞÜPHELİ                 : 

MÜDAFİ                  :

ADRES                      : 

MÜŞTEKİ                : 

 

SUÇ                           : Cinsel İstismar

KONU                       : Tutuklama kararına itirazlarımız ile tahliye talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR   :

1- Müvekkilin hakkında X Cumhuriyet Başsavcılığı’ nın X Sor. Numaralı dosyası ile “Cinsel İstismar” eyleminde bulunduğu iddiası ile yürütülen soruşturmada, savcılık makamının talebi üzerine müvekkil X Sulh Ceza  hakimliğine sevk edilmiş, X sorgu numarası ile X tarihinde müvekkilin hakkında tutuklanma kararı verilmiştir.

2- İTİRAZA KONU KARAR HUKUKA AYKIRI OLUP, KALDIRILMALI VE ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKMALIDIR.

Sayın mahkemenin tutuklama gerekçesi incelendiğinde görülecektir ki dosya yeteri kadar incelenmemiş olup tutuklama nedenleri hukuka aykırıdır. Söz konusu tutuklama kararının gerekçesinde X ‘nın ifadesi ve hastane raporu  gözönünde bulundurularak tutuklandığı anlaşılmaktadır. X’ nın ifadesi incelendiğinde müvekkile suç isnat etmediği anlaşılacağı gibi müvekkilin söz konu  suça konu fiili yapmayacağını da beyan etmiştir. Söz konusu ifade yeteri kadar anlaşılmadan , sadece maktu bir gerekçe olması için hükme esas alınmıştır. Söz konusu ifade okunduğu zaman müvekkili suçlar bir ifade vermediği anlaşılacaktır.

Hastane raporu tam müştekinin ifadesinde belirtildiği gibi olması da ayrıca bir şüpheye sebep olmaktadır. Şöyle ki sonradan mağdurun göğsü , müşteki tarafından sıkıldıktan sonra sırf müvekkili suçlu göstermek için delil oluşturulabileceği de mahkeme tarafından göz önüne alınmadan karar verilmiştir.

Alınan ifadelerde müşteki ile şüphelinin arasında husumet olup , olmadığı sorulmamıştır.  İfadede sorulmamış olan bir hususun  mahkemem kararına esas alınması da abesle iştigaldir.

Tutuklama kişi özgürlüğünü ortadan kaldıran çok ağır bir tedbir olduğundan yasa koyucu burada özellikle eldeki deliler değerlendirildiğinde “yeterli” olan değil “kuvvetli” olan şüpheli aramıştır. Kanunda ifadesini bulan kuvvetli şüphe kişinin fail ya da suç ortağı olarak bir suçu işlediği konusunda büyük bir ihtimal bulunmasıdır oysa somut durumda belirti delilleri vardır ve bu deliller hükme esas teşkil edecek nitelikte değildir. Yüksek ihtimal hukuka aykırı elde edilen delillerdir.

3-   CMK 100. MADDEYE AYKIRI TUTUKLAMA SÖZ KONUSUDUR.

CMK 100 md. ‘ deki koşullar oluşmamıştır. Tutuklama gerektirecek bir mahiyette delilde söz konusu değildir. Deliller toplanmıştır. Müvekkillerin herhangi bir kaçma şüphe yoktur. Sabit bir ikamet adresi vardır. Deliller toplanmış olması sebebiyle delilleri karatma gibi bir durumda söz konusu değildir. Suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali vardırMüvekkilin samimi beyanlarından da anlaşılacağı üzere üzerine atılı bu suçu işlememiştir. Aralarında husumet olan müştekinin 5 yaşındaki çocuğunu da alet ederek iftirasından başka bir durum söz konusudur. Tüm şüphelerden arınmış, somut herhangi bir delilde yoktur.     

  Mahkeme tarafından verilen tutuklama kararı hukuka aykırıdır. Tutuklama bir ceza değildir . Zorunlu görüldüğü anlarda uygulanması gerekir. Ayrıca müvekkil hakkında CMK 100 ve devamındaki maddelerde müvekkil hakkında adli kontrol hükümlerinin neden yetersiz hususunda bir açıklama da söz konusu değildir. Anayasamız da tutuklamanın ancak zorunlu görülen hallerde başvurulması gereken bir tedbir olduğu ayrıca mahkemenin tutuklamak için sunmuş olduğu gerekçenin Hukukun Genel İlkeleri ile bağdaşmayan, Anayasa ve CMK gözetilmeden yapılan klasikleşmiş bir ifade olduğu kanaatimizce mevcuttur.     

BİR İNSANIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ELİNDEN ALINMASI, BAKIMA MUHTAÇ YAKINLARINDAN MAHRUM BIRAKILMASI, BU KADAR BASİT VE AŞAĞI DÜZEY İNDİRİLECEK BİR İŞ DEĞİLDİR. BİR BİREYİN ÖZGÜRLÜĞÜ DÜNYA ÜZERİNDEKİ TÜM DEĞERLERDEN ÜSTÜ VE YÜKSEKTİR. BU DEĞERLERİ ELİNDEN  ALINAN KİŞİNİN DOLAYLI OLARAK YAŞAM HAKKI DA KISITLANMAKTADIR. DOLAYISIYLA TİTİZLİKLE VERİLMESİ GEREKEN ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAYAN TUTUKLAMA KARARININ BU ŞEKİLDE FORMÜL GEREKÇELERLE ADLİ KONTROL TEDBİRİNİN YETERLİ VE ORANTILI OLACAĞI ORTADAYKEN İNSAN HAKLARININ ADETA ÜZERİNDEN ATLAYARAK VERİLMESİ KABUL EDİLEBİLİR BİR HUSUS DEĞİLDİR. KARARIN ACİLEN DÜZELTİLMESİ VE MÜVEKKİLİMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KENDİSİNDE TESLİM EDİLMESİ ZARURİDİR

4-  İş bu sebeple X Sulh Ceza mahkemesi’ nin X sorgu  numaralı dosyasından verilen X tarihli tutuklama kararına itiraz eder, sabıkasız oluşu, delillerin toplanmış olması ve karartma ihtimalinin kalmamış olması,  dosyadaki deliller değerlendirildiğinde suç vasfının değişme ihtimali de  gözetilerek tutuklama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz.        

5- Şayet sayın mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümleri uygulanarak müvekkilin serbest bırakılmasını talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek sebeplere binaen;

  • X Sulh Ceza mahkemesi’ nin X sorgu numaralı dosyasından verilen X tarihli tutuklama kararına itirazlarımızın kabulüne,
  • Şayet sayın mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanarak müvekkilin serbest bırakılmasına karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                  İtiraz Eden Şüpheli Vekili

Av. 

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir