Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı

Tanım: Devletin hukuk düzeninin bir kolu olan ceza hukuku, failin kişiliğine göre değişebilen cezai müeyyidelerle yasaklanan hukuka aykırı fiilleri düzenleyen hukuk normlarının bütünüdür. Ceza hukuku, toplumsal barışın sağlanması için yapılması veya yapılmaması zorunlu olan fiillerle, bunların yaptırımlarının uygulanması için iz­lenecek esasları gösteren hukuk dalıdır.

Ceza hukukunun konusunu oluşturan suç, ceza yasasının yasakladığı ve başkasının hakkını ihlal eden fi­illerdir. Ceza hukukunun konusunu oluşturan ceza ise; suç karşılığında öngörülen yaptırımlardır.

Yasaklanan bir fiilin suç veya idari düzenleme yoluyla engellenmeye çalışılması tamamen kanun koyucunun takdir yetkisi ile ilgilidir. Yeni Ceza Kanunumuz ile kabahatler suç olmaktan çıkarıl­mış, idari para cezası uygulanan fiiller haline dönüştürülmüştür. Bu filler Kabahatler Kanununda yer almaktadır. Bu nedenle kabahatler hukuku bizim inceleme alanımız dışında kalmaktadır.

Ceza Hukukunun Amacı Nedir?

Ceza Kanunumuzun birinci maddesinde kanunun amacı düzenlenmiştir. Ceza kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını koru­mak, suç işlenmesini önlemektir. Ceza Kanununda bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun te­mel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirleri düzenlenmiştir (TCK m. 1).

Ceza hukukunun işlevi öncelikle toplumsal barışı sağlamak, bireyler arasında gelişen ilişkileri düzenlemek­tir. Ceza hukukunda bu amaca ulaşmak için ceza yasalarından istifade edilir.

Ceza Kanunları bireyin hak ve özgürlüklerine müdahale eden yaptırımlar içermektedir. Bu yaptırımların bi­reye uygulanması ile cezanın genel ve özel önleme amacı gerçekleşir. Suç işleyen kimsenin cezalandırılması ile diğer insanlar bundan ibret alarak suç işlemekten çekinir. Buna cezanın genel önleme amacı denir. Faili ce­zaevinde tutarak tekrar suç işlemesini önlemek, faili ıslah etmek ise cezanın özel önleme amacıdır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir