Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz/Temyiz/İstinaf

Tem 22, 2019 | Kovuşturma-Yargılama

Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz/Temyiz/İstinaf

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

ADANA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Dosya no                                         :

İSTİNAF EDEN SANIK                    :

VEKİLİ (ÖZEL MÜDAFİİ)                 : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana/Seyhan

İSTİNAF DİLEKÇESİNİN KONUSU : Büyükçekmece…………. Esas sayılı kararıyla müvekkilin atılı hakaret suçundan beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi nedeniyle kararın sanık lehine bozulmasına karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR  :  Sayın mahkemenin müvekkil sanığın hakaret suçunu sabit görüp haksız eylem karşısında eylemin gerçekleştiği varsayımı ile hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi yasaya aykırıdır, şöyle ki;

1– Müvekkil sanık davaya konu paylaşımları kendi sosyal medya hesabındaki profil sayfasında yorum şeklinde yapmıştır.

Bu açıdan müştekilerin direkt vakıf olmadığı yorumlar nedeniyle Gıyapta Hakaretin şartlarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekir. Ekli Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin  tarih ve 2015/1345 Esas – 2015/1899 Karar sayılı kararına göre “Sanığın, kardeşine ait facebook hesabında yazdığı mesaj ile müştekiyi kastederek hakarette bulunması ve bu mesaja karşı üç farklı kişinin yorumda bulunduğunun anlaşılması karşısında, gıyapta hakaret suçu için öngörülen “en az üç kişiyle ihtilat” ögesinin oluştuğu gözetilmeden…” şeklindeki içtihatı nedeniyle facebook isimli sosyal paylaşım sitesinden gıyapta hakaret suçunun oluşabilmesi için en az üç kişinin yorum yapmasının gerektiği belirtildiği, dosya incelendiğinde ise müvekkilin dava konusu yorumundan sonra X isminde iki kişinin yorum yaptığı ve üçüncü bir kişinin olaya vakıf olmayıp ihtilat şartının oluşmadığı aşikar olduğundan gıyapta hakaretin yasal unsurları oluşmamıştır.

2- Ayrıca müvekkil hakkında her iki suçtan da beraat verilmesi gerektiğinden ve müvekkil kendisini bir avukatla temsil ettiğinden müvekkil sanık lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi yasaya aykırıdır.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere, istinaf dilekçesi ile belirttiğimiz ve re’sen tespit edilecek gerekçelerle, Adana … Mahkemesinin …  sayılı kararının  istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını/bozulmasını ve yeniden yargılama yapılarak müvekkil sanığın hakaret suçundan beraatine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Av. Saim İNCEKAŞ

Adana Avukat Saim İncekaş -Ceza Ağır Ceza Avukatı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karara İtirazTemyizİstinaf

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank