Ceza Mahsubu Dilekçesi Örneği

Ceza Mahsubu Dilekçesi Örneği -1-

ADANA ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞINA,

Dosya No: D.İş.

CEZADAN MAHSUP

İSTEMİNDE BULUNAN SANIK  :

MÜDAFİİ                                            : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

KONU                                                  : Müvekkilimin ……Ağır Ceza Mahkemesinin … E. sayılı dosyasında ……….tarihinden itibaren tutuklu kaldığı 2 yıl 6 ay 7 Günlük sürenin; İstanbul .Ağır Ceza Mahkemesi’nin …….tarih ve …… D.İş ceza toplama kararı çerçevesinde sanık müvekkilim aleyhine verilmiş olan mahkumiyet kararından mahsup edilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilim olan sanık …………. tarihinde beri ……..Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/E. sayılı dosyasından ………… suçundan dolayı 2 yıl 6 ay 7 günlük süre ile tutuklu kalmış; devam eden yargılama sonucunda müvekkil sanık hakkında …….. tarihli celsede mahkumiyet kararı ile birlikte bi hakkın tahliyesine kararı verilmiştir. İş bu karar ……… tarihinde temyiz edilerek henüz kesinleşmemiştir.

Bunun yanında Sayın Mahkemenizin …….. tarih ve X D.iş sayılı ceza toplama kararı çerçevesinde tutukluluk hali devam etmektedir. Bu itibarla mahkemeniz tarafından verilen mahkumiyet kararından tutuklu kalınan sürelerin mahsubunu talep etme zaruretimiz hasıl olmuştur.

2-) Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 40 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 63. maddelerinde belirtildiği üzere, mahsup işleminin yapılabil­mesi için tutuklu kalınan suçtan verilen kararın kesinleşme tarihinden önce bir başka suç ya da suçların işlenmesinin yeterli olacağı belirtilmiştir.

3-) Yukarıda sözü geçen yasal mevzuat hükümleri ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Ceza Genel Kurulu kararı nedeniyle, hükmün kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran 2 yıl 6 ay 7 Günlük tutukluluk süresinin, hükmolunan hapis cezasından indirilmesi gerekir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 5237 S. K. m. 63, 765 S. K. m. 40

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Mahkemenizin ………. tarih 2012/ D.İş sayılı ceza toplama kararı çerçevesinde vermiş olduğu mahkumiyet hükmünden sanık müvekkilimin tutuklu kaldığı sürelerin mahsup edilmesini  saygılarımızla arz ve talep ederiz.07.02.2013

Sanık

          Müdafii

Ceza Mahsubu Dilekçesi Örneği -2-

ADANA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ  SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

…/ …/ …

MAHSUP İSTEMİNDE

BULUNAN HÜKÜMLÜ :

MÜDAFİİ : Av.

KONU :Müvekkilin İzmir 9 Asliye Ceza Mahkemesi’ nin  …/ …   E.ve İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ nin  …/ … E. sayılı dosyasında tutuklu kaldığı sürelerin , sayın mahkemeniz hükmünden mahsup edilmesi talebini içerir.

AÇIKLAMALAR :

1)    Müvekkilim…, sayın mahkemenizin …/ … Esas

…/ … Karar sayılı dosyasında sanık olarak yargılanmış, aleyhinde mahkumiyet hükmü tesis edilmiş ve Yargıtay aşamasından geçen karar kesinleşerek infazına başlanmıştır.

2)    Müvekkilim,

– İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ nin …/ … E. sayılı dosyasında

09/ 09/ 2012- 08/ 11/ 2012  tarihleri arasında ,

– İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ nin  …/  … E. numaralı dosyasında 09/09/ 2012- 29/11/ 2012 tarihleri arasında tutuklu kalmıştır.

3) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 63. maddesinde belirtildiği üzere, mahsup işleminin yapılabilmesi için tutuklu kalınan suçtan verilen kararın kesinleşme tarihinden önce başka suç ya da suçların işlenmesi yeterlidir.

4) Yukarıda anılan yasal mevzuat hükümleri ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Ceza Genel Kurulu kararı nedeniyle, hükmün kesinleşmesinden önce gerçekleşen ve hürriyeti sınırlama sonucu doğuran tutukluluk sürelerinin, hükmolunan hapis cezasından indirilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER :5237 Sayılı Kanun md.63

SONUÇ ve İSTEM :Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle , müvekkil hakkında verilip kesinleşmiş olan mahkumiyet hükmünüzden, İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ nin …/… E. ve İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ nin …/ … E. numaralı  dosyasında tutuklu kalınan sürelerin mahsup edilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.

Hükümlü Müdafii

Son düzenleme tarihi 20 Eylül 2020 13:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.