Bir Sayfa Seçin

ADANA ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO  : 2019/ E.

 

SANIK           :

MÜDAFİİ      : Av.

 

KONU            : Yetki İtirazımızdan İbarettir.

 

AÇIKLAMALAR:

Hiçbir şekilde isnat edilen eylemleri kabul anlamına gelmemekle birlikte,

Sayın mahkemenizde görülmekte olan davada müvekkile isnat edilen eylemlerin vuku bulduğu yer olarak dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerde Ankara gösterilmektedir.

 

Bu bakımdan Sayın Mahkeme eldeki bu davaya bakmaya yetkisiz olup yetkisizlik kararı vererek dosyayı yetkili mahkeme olan Ankara Mahkemelerine göndermelidir. Yetkisizlik kararı verilerek dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi hususunda gereğinin yapılmasını müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim.

 

HUKUKİ SEBEPLER : 5271 S. K. ve ilgili mevzuat

 

SONUÇ ve İSTEM        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı, yetki itirazımızın kabulü ile, mahkemenizin yetkisizliğine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

Av. Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana – Boşanma ve Ceza Avukatı

Son Güncelleme Tarihi