Ceza Mahkemesine Tanık Bildirme Dilekçesi

ADANA ( )… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    :

DELİL VE TANIK
LİSTESİNİ
SUNAN (SANIK)
           :
VEKİLİ                     :Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana
DAVACI                       :
KONU                       :Delil ve Tanık Listesinin Sunulması İstemimizden İbarettir
SUÇ                           :Markalar Kanununa Muhalefet
DAVA DEĞERİ        :…………….. TL
AÇIKLAMALAR    :

  1. Mahkemenizde görülen davanın ve devam etmekte olan duruşmasında verilen arar karar ile tarafımıza delillerimizi bildirmek üzere süre verilmiştir.
  2. Bu çerçevede delillerimizi ve tanık listemizi sunuyoruz. Delillerimizin kabulü ile tanıklarımızın dinlenmelerine, delillerin ilgili daire ve kurumdan istenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLERİMİZ              :

1-Tanık beyanları

2-Türk patent Enstitüsü kayıtları

3-……….Sanayi ve Ticaret Odası kayıtları

4-……….Vergi Dairesi Kayıtları

5-Bilirkişi incelemesi

TANIKLARIMIZ              :

1-Adı ve Soyadı,

Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumu ve işlevi açından tanımlanması; haberleşme için kullanılan yeri veya konutun yahut belli edilen diğer bir yerin bulunduğu ülke, şehir, kasaba, köy, cadde, sokak, numara vb. özelliklerini taşıyan ve aranılanın bulunmasını sağlayan yer bilgisi.

“>Adres

2-Adı ve Soyadı,

Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumu ve işlevi açından tanımlanması; haberleşme için kullanılan iş yeri veya konutun yahut belli edilen diğer bir yerin bulunduğu ülke, şehir, kasaba, köy, cadde, sokak, numara vb. özelliklerini taşıyan ve aranılanın bulunmasını sağlayan yer bilgisi.

“>Adres

3-Adı ve Soyadı,

Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumu ve işlevi açından tanımlanması; haberleşme için kullanılan iş yeri veya konutun yahut belli edilen diğer bir yerin bulunduğu ülke, şehir, kasaba, köy, cadde, sokak, numara vb. özelliklerini taşıyan ve aranılanın bulunmasını sağlayan yer bilgisi.

“>Adres

HUKUKİ SEBEPLERİ   :  CMK. md. 177 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU              :  Yukarıda sunmuş olduğumuz delil listemizin kabulü ile tanıklarımızın dinlenmesine karar verilmesini saygılarımla vekil eden adına

Sunma; sunu; verme.

“>arz ve talep ederim.

Sanık Vekili

Av.

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana/Seyhan-Reşatbey

Yorumlar (1)

ceza mahkemesince verilen ceza yi istinaf mahkemesi nasil bozar

bir yorum bırakın