CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ TEBLİĞİ

CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ TEBLİĞİ

Hakim ve mahkeme tarafından verilen kararlar ilgili tarafların yüzüne karşı açıklanır. İlgili taraf isterse hakim mahkeme kararının bir örneğini kendisine verir. ( CMK. m 35/1)

Kanun yoluna başvurulabilecek hakim veya veya mahkeme kararları hazır bulunamayan ilgilisine tebliğ edilir. Koruma tedbirlerine ilişkin kararlarda bu kural uygulanmaz.

Kararın muhatabı olan taraf, tutuklu veya hükümlü bir kimse ise tebliğ edilen karar, kendisine okunarak anlatılır. (CMK m.35/3)

Taraflara yapılacak tebligat mahkeme başkanı veya hakim tarafından yapılır. Mahkeme başkanı veya hakim tüm gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapar. ( CMK . m 36/1)

Hakimin veya mahkemenin vermiş olduğu karar eğer infaz edilecek bir kararsa bu karar infaz amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. ( CMK m. 36/2)

Örnek: Kovuşturma sırasında mahkemenin berdiği bir arama veya el koyma kararı infaz amacıyla C. başsavcılığına verilir.

Kararların tebliği, ‘Tebligat Kanununda‘ yer alan hükümler esas alınarak yapılır. ( CMK m.37) Muhakeme Kanununda yer alan istisnalar dışında kararların tebliği konusunda Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Cumhuriyet başsavcılığına bir tebligat yapılması gerektiğinde tebligat için tebliği gereken evrakın aslı verilir. C. savcısına telbiğ ile bir süre işlemeye başlıyorsa verildiği gün, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evrakın aslında yazılır. ( CMK m.38)

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.