CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ TEBLİĞİ

CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ TEBLİĞİ

Hakim ve mahkeme tarafından verilen kararlar ilgili tarafların yüzüne karşı açıklanır. İlgili taraf isterse hakim mahkeme kararının bir örneğini kendisine verir. ( CMK md 35/1)

Kanun yoluna başvurulabilecek hakim veya veya mahkeme kararları hazır bulunamayan ilgilisine tebliğ edilir. Koruma tedbirlerine ilişkin kararlarda bu kural uygulanmaz.

Kararın muhatabı olan taraf, tutuklu veya hükümlü bir kimse ise tebliğ edilen karar, kendisine okunarak anlatılır. (CMK md 35/3)

Taraflara yapılacak tebligat mahkeme başkanı veya hakim tarafından yapılır. Mahkeme başkanı veya hakim tüm gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapar. ( CMK  md 36/1)

Hakimin veya mahkemenin vermiş olduğu karar eğer infaz edilecek bir kararsa bu karar infaz amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. ( CMK md 36/2)

Örnek: Kovuşturma sırasında mahkemenin berdiği bir arama veya el koyma kararı infaz amacıyla C. başsavcılığına verilir.

Kararların tebliği, ‘Tebligat Kanununda‘ yer alan hükümler esas alınarak yapılır. ( CMK md 37) Muhakeme Kanununda yer alan istisnalar dışında kararların tebliği konusunda Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Cumhuriyet başsavcılığına bir tebligat yapılması gerektiğinde tebligat için tebliği gereken evrakın aslı verilir. C. savcısına telbiğ ile bir süre işlemeye başlıyorsa verildiği gün, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evrakın aslında yazılır. ( CMK md 38)

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 27 Mayıs 2020 17:44

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.