Bir Sayfa Seçin

CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ TEBLİĞİ

CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ TEBLİĞİ

Hakim ve mahkeme tarafından verilen kararlar ilgili tarafların yüzüne karşı açıklanır. İlgili taraf isterse hakim mahkeme kararının bir örneğini kendisine verir. ( CMK md 35/1)

Kanun yoluna başvurulabilecek hakim veya veya mahkeme kararları hazır bulunamayan ilgilisine tebliğ edilir. Koruma tedbirlerine ilişkin kararlarda bu kural uygulanmaz.

Kararın muhatabı olan taraf, tutuklu veya hükümlü bir kimse ise tebliğ edilen karar, kendisine okunarak anlatılır. (CMK md 35/3)

Taraflara yapılacak tebligat mahkeme başkanı veya hakim tarafından yapılır. Mahkeme başkanı veya hakim tüm gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapar. ( CMK  md 36/1)

Hakimin veya mahkemenin vermiş olduğu karar eğer infaz edilecek bir kararsa bu karar infaz amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. ( CMK md 36/2)

Örnek: Kovuşturma sırasında mahkemenin berdiği bir arama veya el koyma kararı infaz amacıyla C. başsavcılığına verilir.

Kararların tebliği, ‘Tebligat Kanununda‘ yer alan hükümler esas alınarak yapılır. ( CMK md 37) Muhakeme Kanununda yer alan istisnalar dışında kararların tebliği konusunda Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Cumhuriyet başsavcılığına bir tebligat yapılması gerektiğinde tebligat için tebliği gereken evrakın aslı verilir. C. savcısına telbiğ ile bir süre işlemeye başlıyorsa verildiği gün, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evrakın aslında yazılır. ( CMK md 38)

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Eki 26, 2017 | Ceza Hukuku | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız