Ceza Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Ceza Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi -1-


ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ CEZA DAİREİSNE

Gönderilmek Üzere

ADANA FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO                                      : …..

İSTİNAF KANUN YOLUNA

BAŞVURAN SANIK                      : …..

MÜDAFİİ                                         : ……

KONU                                               : Süre tutum talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                           :

Sayın mahkemenizce, ….. tarihinde, müvekkil aleyhine 1 yıl 15 gün hapis ve 100 TL adli para cezasına hükmolunmuştur.

Usul ve esasa aykırı yerel mahkeme kararının incelenmesi için istinaf kanun yolu başvurma gerekliliği hasıl olmuştur. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden itibaren yasal süresinde istinaf gerekçelerimizi sunacağımızdan, iş bu süre tutum dilekçemizin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda izah edilen nedenlerle, yukarıda numarası yazılı Sayın Mahkemeniz dosyasının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle istinaf kanun yoluna başvuruyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden itibaren, istinaf gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağımızı belirtir, SÜRE TUTUM TALEBİMİZ doğrultusunda işlem yapılmasını saygılarımızla talep ederiz.

                                                                                                              Sanık Müdafii

Ceza Mahkemesi İstinaf Süre Tutum Dilekçesi -2-


ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

ADANA 13. ASLİYE CEZA  MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DOSYA NO                            : 

İSTİNAF TALEBİNDE

BULUNAN KATILANLAR  :  

VEKİLİ                                         :

SANIK                                           :

MÜDAFİİ                                      : 

KONU                                            : Adana 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nin  201-/ —  ESAS sayılı kararının istinaf incelemesi için süre tutum dilekçesi verilmesinden ibarettir.

AÇIKLAMA                  :

 1- Mahkemenizce yapılan 25/07/2019 tarihli duruşmada kısa karar yüzümüze karşı tefhim olunarak istinaf yoluna başvuru süremiz başlamıştır. Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan karara karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz.

2-Gerekçeli karar yazılana kadar istinaf başvuru süresi dolacağından istinaf başvuru dilekçesi yerine iş bu süre tutum dilekçesini verme zorunluluğu hasıl olmuştur.İstinaf nedenlerimiz gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrı bir dilekçe ile sunulacaktır.

SONUÇ ve İSTEM     : Yukarıda ve Yerel Mahkeme dosyasında arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle; Süre Tutum talebimizin Kabulüne,

Adana 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nin  201-/—- Esas Sayılı dosyası üzerinden verilen cezayı ağırlaştırıcı sebepler gözetilmeyip, sanık hakkında takdiri indirim ve sair lehe hükümler uygulanarak verilen mahkumiyet kararının istinaf incelemesinde kaldırılarak cezanın üst sınıra yaklaşılarak ve diğer ağırlaştırıcı sebepler uygulanarak arttırılmasını ; bilvekale arz ve talep ederiz 11//07/2019

 

         KATILAN VEKİLİ

  1. —-

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.