Bir Sayfa Seçin

Ceza Mahkemesi Ara Karar Örneği

T.C.
ADANA
4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ARA KARAR
DOSYA NO : 2007/48

BAŞKAN : x
ÜYE : x
ÜYE : x
KATİP : x

Kasten adam öldürme suçundan sanıklar x, x’in CMK’nun 108. maddesi gereğince tutukluluk durumunun devam edip etmeyeceği konusunda Cumhuriyet Savcısının mütalaası sözlü olarak alındı.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanıklar x’in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetine, aleyhlerindeki mevcut delil durumuna göre CMK’nun 105. maddesi gereğince tutukluluk hallerinin DEVAMINA.
Karar örneğinin sanıklara tebliğine,
İncelenen dosya üzerinde itiraz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 26/07/2007.

Başkan 28027

Üye 36113

Üye 37264

Katip 43917


T.C.
ADANA
4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ARA KARAR
DOSYA NO : 2007/48

BAŞKAN : x
ÜYE : x
ÜYE : x
KATİP : x

Kasten adam öldürme ve 6136 S.Y.M. uçundan sanıklar x’in CMK’nun 108. maddesi gereğince tutukluluk durumlarının devam edip etmeyeceği konusunda C. Savcısının mütalaası sözlü olarak alındı.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanıklar x’in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetine, aleyhlerindeki mevcut delil durumuna göre CMK’nun 105. maddesi gereğince sanıkların tutukluluk hallerinin DEVAMINA.
Karar örneğinin sanıklara tebliğine,
İncelenen dosya üzerinde itiraz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.07/09/2007.

Başkan 28027

Üye 29997

Üye 38424

Katip 43917


Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi