Ceza Kanun Yararına Bozma Dilekçesi

Mar 4, 2020 | Kovuşturma-Yargılama

Ceza Kanun Yararına Bozma Dilekçesi

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                          GÖNDERİLMEK ÜZERE

                                  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA           

       (Kanun Yararına Bozma İstemidir)

İstemde Bulunan                       :

 Vekili                                                     

Atılı Suç                                                : Görevi yaptırmamak için direnme,görevli memura mukavemet.

Bozulması İstenen Mahkeme Kararı : X tarihli kararının kanun yararına bozulması isteminin sunulması dileğidir.

Açıklamalar                                            :               

1-Öncelikle Davacı müvekkil  hakkında görevi yaptırmamak için direnme,görevli memura mukavemet suçunu işlediğinden bahisle kolluk kuvetleri tarafından  20/11/2015 tarihinde gözaltına alınmış ,ifadesi alındıktan sonra aynı tarihte serbest bırakılmış ,Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/17190 soruşturma ve 2015/8177 karar nolu kararıyla müvekkil hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar da davacı müvekkile 23/12/2015 tarihinde tebliğ edilip kesinleşmiş olup  Açmış olduğumuz haksız gözaltı nedeniyle tazminat davasının kesinleşme tarihinden itibaren 1 yıl dolmadan önce açıldığının anlaşılması karşısında davanın yasal süresi içersinde açıldığı sabitdir.

2- Yapılan kovuşturma sonucunda hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen ve bu kararın  kesinleştiği ve işbu tazminat davasının da CMK 142/1 deki yasal süre içersinde açıldığı bu nedenle manevi tazminat  istemine yönelik davamızda  talebimiz doğrultusunda manevi tazminatın gözaltı tarihi olan 20/11/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte CMK 141 Ve devamı maddeleri uyarınca davalıdan alınarak davacı  müvekkile verilmesi gerekirken talebimizin reddine karar verilmesi esas ve usul yönünden yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. 

3- Manevi tazminata hükmedilebilmesi için yasanın aradığı tüm koşulların gerçekleştiği anlaşıldığıdan ; davacı müvekkilin sosyal ve ekonomik durumu ,üzerine atılan suçun niteliği ,tutuklanmasına neden olan olayın oluş şekli,gözaltında geçirdiği süre  ve benzeri hususlarda gözetilemek suretiyle,sebebsiz zenginleşme sonucunu doğurmayacak şekilde hak ve nesafet kurallarına uygun ,makul bir miktarda manevi tazminata karar verilmesi gerekirken yerel mahkemece haklı davamızın reddi yasaya,yargıtay içtihatlarına aykırı olup bozmayı gerektirir.

4- Yerel mahkemece davacı kolluk kuvvetlerince 20/11/2015 tarihinde ifadesi alınmak üzere saat 17:55’de polis merkezine götürüldüğü, aynı gün ifadesinin bitişine müteakip 19:57’de serbest bırakıldığı, davacının sadece ifadesinin alıp bırakıldığı, dolayısıyla bu işlemin gözaltına alma işlemi niteliğinde olmadığı kanaatine varılarak tazminatın yasal şartları oluşmadığından gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.Oysa ki dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz Yakalama ve gözaltına alma tutanağı ve serbest bırakma tutanağından da görüleceği üzere gözaltına alma işleminin gerçekleştiği kuşkuya yer vermeyecek derecede sabitdir.

5- Yine dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz aynı mahkemenin X sayılı dosyalarının gerekçeli kararlarından da görüleceği üzere ilgili dava dosyalarındaki davacılar da davacı müvekkil gibi gözaltına alınıp aynı gün serbest bırakılmalarına karşın mahkemece kısmen kabul kısmen red şeklinde karar verilmiştir.

6- Ayrıca açmış olduğumuz haksız gözaltı nedeniyle tazminat davamızda davacı müvekkilin manevi yönden zarara uğradığından bahisle 400 TL manevi tazminat talebinde bulunmamıza  maddi tazminat talebimiz olmamasına karşın yerel mahkemece talebimizin dışına çıkılarak dosyamız maddi tazminat için inceleme yapılması ve bu inceleme sonrasında bilirkişi raporu aldırılması için bilirkişiye gönderilmiş olup ve akabinde davamızın reddine karar verilmesi neticesinde de yargılama gideri olan bilirkişi raporu  için 180,00 TL nin davacı müvekkilden alınarak davalı hazineye gelir kaydına karar verilmesine dair karar da usul ve esas yönünden yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

7- Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle kanun yararına bozma yoluna gidilmesi zarureti hasıl olmuştur.

Deliller                            : X tarihli kararı.Yakalama ve gözaltına alma tutanağı,serbest bırakma tutanağı,kovuşturmaya yer olmadığına dair karar,

Hukuki Nedenler          : CMK ,ilgili mevzuat.

Sonuç Ve İstem             :

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve resen de gözetilecek nedenlerle hukuka aykırı nitelikteki  X sayılı kesinleşmiş bulunan kararının kanun yararına bozulmasını ve lehimize olan kanun hükümlerinin uygulanmasını vekâleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

Kanun Yararına Bozma İsteminde Bulunan

                                                                                                    Davacı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ceza Kanun Yararına Bozma Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.