Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı

Tanım: Devletin hukuk düzeninin bir kolu olan ceza hukuku, failin kişiliğine göre değişebilen cezai müeyyidelerle yasaklanan hukuka aykırı fiilleri düzenleyen hukuk normlarının bütünüdür. Ceza hukuku, toplumsal barışın sağlanması için yapılması veya yapılmaması zorunlu olan fiillerle, bunların yaptırımlarının uygulanması için iz­lenecek esasları gösteren hukuk dalıdır.

Ceza hukukunun konusunu oluşturan suç, ceza yasasının yasakladığı ve başkasının hakkını ihlal eden fi­illerdir. Ceza hukukunun konusunu oluşturan ceza ise; suç karşılığında öngörülen yaptırımlardır.

Yasaklanan bir fiilin suç veya idari düzenleme yoluyla engellenmeye çalışılması tamamen kanun koyucunun takdir yetkisi ile ilgilidir. Yeni Ceza Kanunumuz ile kabahatler suç olmaktan çıkarıl­mış, idari para cezası uygulanan fiiller haline dönüştürülmüştür. Bu filler Kabahatler Kanununda yer almaktadır. Bu nedenle kabahatler hukuku bizim inceleme alanımız dışında kalmaktadır.

Ceza Hukukunun Amacı Nedir?

Ceza Kanunumuzun birinci maddesinde kanunun amacı düzenlenmiştir. Ceza kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını koru­mak, suç işlenmesini önlemektir. Ceza Kanununda bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun te­mel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirleri düzenlenmiştir (TCK m. 1).

Ceza hukukunun işlevi öncelikle toplumsal barışı sağlamak, bireyler arasında gelişen ilişkileri düzenlemek­tir. Ceza hukukunda bu amaca ulaşmak için ceza yasalarından istifade edilir.

Ceza Kanunları bireyin hak ve özgürlüklerine müdahale eden yaptırımlar içermektedir. Bu yaptırımların bi­reye uygulanması ile cezanın genel ve özel önleme amacı gerçekleşir. Suç işleyen kimsenin cezalandırılması ile diğer insanlar bundan ibret alarak suç işlemekten çekinir. Buna cezanın genel önleme amacı denir. Faili ce­zaevinde tutarak tekrar suç işlemesini önlemek, faili ıslah etmek ise cezanın özel önleme amacıdır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Avukatın Dilekçesinde Karşı Tarafa Yönelik Hakaretleri İfade Özgürlüğü Kapsamındadır

Avukatın Dilekçesinde Karşı Tarafa Yönelik Hakaretleri İfade Özgürlüğü Kapsamındadır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: