Bir Sayfa Seçin

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı

Ceza Hukukunun Tanımı ve Amacı

Tanım: Devletin hukuk düzeninin bir kolu olan ceza hukuku, failin kişiliğine göre değişebilen cezai müeyyidelerle yasaklanan hukuka aykırı fiilleri düzenleyen hukuk normlarının bütünüdür. Ceza hukuku, toplumsal barışın sağlanması için yapılması veya yapılmaması zorunlu olan fiillerle, bunların yaptırımlarının uygulanması için iz­lenecek esasları gösteren hukuk dalıdır.

Ceza hukukunun konusunu oluşturan suç, ceza yasasının yasakladığı ve başkasının hakkını ihlal eden fi­illerdir. Ceza hukukunun konusunu oluşturan ceza ise; suç karşılığında öngörülen yaptırımlardır.

Yasaklanan bir fiilin suç veya idari düzenleme yoluyla engellenmeye çalışılması tamamen kanun koyucunun takdir yetkisi ile ilgilidir. Yeni Ceza Kanunumuz ile kabahatler suç olmaktan çıkarıl­mış, idari para cezası uygulanan fiiller haline dönüştürülmüştür. Bu filler Kabahatler Kanununda yer almaktadır. Bu nedenle kabahatler hukuku bizim inceleme alanımız dışında kalmaktadır.

Ceza Hukukunun Amacı Nedir?

Ceza Kanunumuzun birinci maddesinde kanunun amacı düzenlenmiştir. Ceza kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını koru­mak, suç işlenmesini önlemektir. Ceza Kanununda bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun te­mel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirleri düzenlenmiştir (TCK m. 1).

Ceza hukukunun işlevi öncelikle toplumsal barışı sağlamak, bireyler arasında gelişen ilişkileri düzenlemek­tir. Ceza hukukunda bu amaca ulaşmak için ceza yasalarından istifade edilir.

Ceza Kanunları bireyin hak ve özgürlüklerine müdahale eden yaptırımlar içermektedir. Bu yaptırımların bi­reye uygulanması ile cezanın genel ve özel önleme amacı gerçekleşir. Suç işleyen kimsenin cezalandırılması ile diğer insanlar bundan ibret alarak suç işlemekten çekinir. Buna cezanın genel önleme amacı denir. Faili ce­zaevinde tutarak tekrar suç işlemesini önlemek, faili ıslah etmek ise cezanın özel önleme amacıdır.

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Nis 29, 2018 | "Kadim Savunma" | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız