Bir Sayfa Seçin

CEZA HUKUKUNDA KIYAS YASAĞI

Kıyas, yasada açıkça yazılı olmayan bir eylemi, yasada suç olarak gösterilen bir eyleme benzeterek cezalandırmak demektir.Buna olanak tanumak kanunilik ilkesi ile bağdaşmaz.Maddi ceza hukukunda yani suçları ve cezaları düzenleyen normlarda kıyas kabul edilmemiştir.

Kanunun ikinci maddesi, ‘ kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinde kıyas yapılamaz.Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz’ hükmünü getirmiştir.

Kıyas,:Kanunda öngörülen durumlar veya genel ilkelerden elde edilen sonuçları kanunda öngörülmeyen durumlara benzetip, akıl yürüterek sonuca ulaşma işlemidir.Kıyas bir başka açıdan olanı olmayana benzeterek boşluk doldurmaktır.

Ceza hukukunda kıyas yasaktır.Kıyas, normun içinde olmayanı norma dahil etmektir.Kelimenin anlamının dışına çıkmaktır.Ceza hukukunda yorum veya yorumda genişe kaçmak yasak değildir.Yasak olan kıyastır.Somut fiili, soyut kuralın içine aktarırken ceza hakimi yorum yapabilir.Hatta bunu yapmak zorundadır.Hakim yorumu yaparken genişe kaçabilir.Fakat kanunda yer alan kelimenin anlamının dışına çıktığı an veya farklı bir anlam yüklediği an kıyas yapmış olur.

Yorum: mevcut bir hükmü hakimin değerlendirmesi, somut olay açısındna hükmün anlamının ortaya çıkarılmasıdır.

Örnek:‘Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezaso verilir'(TCK  m.120)

Birinin bavulunu, çantasını, cebini, arama kararı olmaksızın arayan kamu görevlisine norma aykırı tipik davranıştan ceza verilir.Hakim tipik fiili soyut kuralın içine aktarırken yorum yapabilir.Olayı yorumlayan hakim ‘çanta, bavul eşyadır.’, ‘Cepte yapılan arama ise üstte icra edilmiştir.’ bu nedenle norma aykırı davranış gerçekleşmiştir, yorumunu yapabilir.Fakat birinin evinde yapılan arama için madde hükmü uygulanmaz.Konut, eşya sayılmaz.Konut, yerleşmek amacıyla bulunulan yerdir.Konutta yapılan arama için madde hükmünü uygulayan hakim ‘ eşya kelimesinin anlamının dışına çıktığı için kıyas yapmış olur.Konutta arama kararı olmaksızın yapılan arama ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçunu oluşturur.(TCK. m116)

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi