Bir Sayfa Seçin

Ceza Hakiminin Reddi İstemi Dilekçesi


… MAHKEMESİNE

                                                                                                         

HAKİMİ REDDEDEN

DAVALI                                            :

VEKİLİ                                             : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

DAVACI                                           :

 

SUÇ                                                   :

DAVA KONUSU                              : Heyetiniz üyelerinden Hâkim üye …..’ın tarafsızlığını                                                     yitirmesi nedeniyle reddi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR                             :

 

1-) Heyet üyelerinden Hâkim …….., tarafsızlığını yitirmiş bulunmaktadır. Şöyle ki;

  1. a) Davada taraf gibi davranmış ve…
    b)
  2. c)

HUKUKİ NEDENLER                    : 5271 S. K.  m. 24, 25, 26 ve ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Hakim üye ……’yı

reddediyoruz. İsteğimizin kabulüne karar verilmesini Yüce Mahkemenizden talep etmekteyiz. …/…/…

 

Davalı Vekili

Av.

Son Güncelleme Tarihi