Ceza Davasında Sanığın İstinafa Cevap Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

İSTİNAF DİLEKÇESİNE CEVAP VEREN SANIK:

VEKİLİ:

KONU: Katılan tarafın 12 tarihli istinaf başvuru dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

DİLEKÇENİN TEBLİĞ TARİHİ:

AÇIKLAMALAR:

Adana Ağır Ceza Mahkemesinin 12 tarih 15 Sayılı kararında müvekkilim 2 yıl hapis ve 150 tam gün adli para cezası ile cezalandırılmış hakkında TCK’ da düzenlenmiş olan yasal indirimlerin uygulanması neticesinde 1 yıl ve 5000 TL adli para cezası ile cezalandırılmıştır.

Bu karara karşı katılan taraf 12 tarihli dilekçesi ile istinaf kanun yoluna başvurmuş ve müvekkilim hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasının yasaya aykırı olduğu iddiası ile kararın kaldırılması isteminde bulunmuştur. Ancak bu istemin reddedilmesi gerekmektedir. Zira;

Gerekçeli kararda da açıkça belirtilmiş olduğu üzere Uyuşturucu maddelerin ele geçtiği araç Kemal’e aittir, maddeler ele geçirildiği sırada aracın yanında Kemal bulunmaktadır. İlgili suçu müvekkilimin işlediğine dair yeterli emare bulunmamaktadır. Buna rağmen müvekkilim maddelerin kendisine ait olduğunu en başından iradesi ile beyan etmiş suçun meydana çıkmasında ve adaletin sağlanmasında etkin rol oynamıştır.

Nitekim Yargıtay 10. CD., E. 2014/3488 K. 2017/1998 22.5.2017 tarihli kararında;

“Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

29/05/2013 tarihli kolluk ifadesi ile fiziki takip tutanağında bulunan görüntülerdeki kişinin sanık olduğunu beyan ederek sanığın suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardımda bulunduğu anlaşıldığından, sanık hakkında etkin pişmanlıkla ilgili TCK’nın 192/3. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA ,”karar vermiştir.

Şu halde Adana Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar yasal anlamda doğru ve gerçekçi bir karardır.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda yaptığımız açıklamalar ile dairenizin resen nazara alacağı hukuki ve fiili sebepler çerçevesinde İSTİNAF İSTEMİNİN REDDİ ile Adana Ağır Ceza Mahkemesinin 12 tarih ve 15 Sayılı ilamının ONANMASINI yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Sanık Müdafii

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet Suçu Savunma Dilekçesi

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO: SANIK: KONU: İddianameye karşı savunmalarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR Adana …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: