Ceza Davası Tevsii Tahkikat ve Tahliye Dilekçesi

Tem 12, 2020 | Ceza Hukuku

Ceza Davası Tevsii Tahkikat ve Tahliye

ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO               :

 

SANIK                       : H.G.

MÜDAFİİ                 :

KONU                       : Tevsii tahkikat taleplerimiz, bilirkişi raporuna itirazlarımız ile müvekkil sanığın TAHLİYESİ ile  tutuksuz yargılanması talebidir.

AÇIKLAMALAR    :

  • Öncelikle ilgili banka genel müdürlüğünden iş tanımı yönetmeliğinin mahkemenize gönderilmesini talep ediyoruz. Müvekkil operasyon sorumlusudur. Özelliği banka şubesine gelen mudilerle diyalog kurması, bunlarla ilgili işlem yapmasından ibarettir. Buradan da anlaşılacağı üzere zimmetin oluşabilmesi için yetkili ve görevli olması gerekir. Oysa müvekkilime GÖREVİ NEDENİYLE tevdi edilen bir para yoktur. Bu nedenle zimmetten değil ancak görevi kötüye kullanmak suçundan söz edilebilir.

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 1987/5-410
K. 1987/637 T. 21.12.1987

“Zimmet suçunun oluşması için suç konusu para ya da para hükmündeki evrak ve senet yada sair malların görevi nedeniyle faile tevdi edilmiş olması veya failin denetim, koruma ve sorumluluğu altında bulunması yeterlidir. Somut olayda tevdi öğesi gerçekleşmediğine göre eylemin görevi kötüye kullanma biçiminde nitelendirilmesi gerekir.”

  • Bilirkişiler tarafından tanzim edilen rapor gerçekleri yansıtmamaktadır. Dosyanın salt özetinden başka bir şey ifade etmediği açıkça anlaşılmaktadır. Bilirkişilerden beklenen şüphelinin bankadaki yetki ve görev sorumluluğunu öncelikle açıkça belirlenmesini sağlamaktır. Bu durum ortaya çıkmadan esasa girilemez. Her şeyden önce dosyadaki bilgi ve belgelerden de anlaşılacağı üzere ilgili şube müdürü başkasına ait bir şifreyi müvekkile verdiği anlaşıldığından müvekkilim aslında görev ve yetkisi para çekmeye, alıp vermeye yetkisi olmadığı gibi uhdesine teslim edilmiş bir para ve benzeri herhangi bir şey bulunmamaktadır. Bilirkişiler bütün bunları göz ardı ederek şekli bir rapor hazırlamıştır.

 

  • İddianamede belirtildiğinin aksine müvekkil sanığın suçu nitelikli zimmet değildir. Bankaca belirlenen limitlerin üstündeki işlemlerde kontrol amaçlı olarak müvekkilimden daha yetkili konumdaki bir diğer yetkili tarafından imzalanması gerekmekteyken bu yapılmamıştır. Sözü edilen yetkililer müvekkilimin bir başkasının sicil numarasını kullanarak işlem yaptığından haberdardırlar. Yetkililer tarafından müvekkilime işlem yetkisine sahip olmayan başka bir personelin sicil numarası ve şifresi kullandırılmıştır. Bankada her personelin bir sicil numarası ve şifresi bulunur. Bu şifre o personel dışında kimse tarafından bilinemez. Hal böyleyken müvekkilime bizzat banka müdürü tarafından bir diğer personelin şifresi kullandırılmıştır. Talimatnameye göre de şifrenin başka bir personel tarafından kullanılması halinde sorumluluk kullandıran kişiye aittir. Bu durumda sorumluluk şifreyi müvekkilime kullandıran müdüre aittir.

 

  • Yapılan işlemlerde 2. yetkili imza tamamlaması yapılmamıştır. Ayrıca mağdurun hesaplarından paraların yarısı imzasız fişlerle çekilmiştir. Aşağıda yer alan örnek Yargıtay kararında da görüleceği gibi yetkili imzası olmadan yapılan ödemelerin olağan kontrollerde ortaya çıkabilecek olması sebebiyle müvekkilimin eylemi zimmet olarak kabul edilse bile ancak nitelikli değil basit zimmet suçunu oluşturabilir.

 

  • Bir diğer husus müvekkilimin bankanın zararının büyük kısmını karşılamış olmasıdır. Bu hususun verilecek cezada göz önüne alınarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını da talep ediyoruz.

 

T.C. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2004/3661
K. 2005/10299 T. 30.6.2005

 

Sanıklardan Mehmet’in Türkiye V. Bankası Mut Şubesi birinci derece imzaya yetkili şube yetkilisi, sanık Mehmet Ali’nin de aynı şubede kasa yetkilisi olarak görev yaptıkları sırada 5.5.1999-15.4.2002 tarihleri arasında 77 banka müşterisine ait muhtelif hesaplardan bir kısım evraka mudiler yerine imza atmak suretiyle, bir kısım evrakta ise müşteri imza yerini boş bırakarak, bir kısım evrakta da yetkili imzası olmaksızın düzenledikleri tediye fişleri ile paraları zimmetlerine geçirdikleri belirtilmiş olup, sanıkların savunmalarında bir kısım mudilerin kendilerine hesapları üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi verdikleri ve dikkate alınarak savunmaları doğrultusunda sanıklara mudilerce hesapları üzerinde işlem yapmaları için talimat verip vermedikleri hususu sorulup banka iç mevzuatı gereği mudilerin banka görevlisi olan sanıklara hangi işlemler için ne tür yetki vereceği husus da araştırılıp, sanıkların tek imza ile yetkili imzası bulunmaksızın ödeme yapmalarının mümkün olup olmadığı da tespit edilerek yetkili imzası olmadan ödeme yapılmasının mümkün bulunmadığının anlaşılması halinde düzenlenen bir kısım belgelerde yetkili imzası mevcut olmadığından yapılacak olağan kontrolde zimmetin ve miktarın ortaya çıkabileceği ve eylemin basit zimmet suçunu oluşturacağı, sanıkların yetkili imzalarını tamamlayarak düzenledikleri evrak yönünden ise fiillerin açığa çıkmasını engelleyecek nitelikte hileli işlemlerle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, bu şekilde yapılan usulsüzlüklerin olağan inceleme ve araştırma sonucu banka görevlilerince ilk bakışta anlaşılabilir nitelikte bulunup bulunmadığı, suçun banka dışı araştırmayı gerektirecek derecede bankayı aldatıcı ve fiilin açığa çıkmasını engelleyecek her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenip işlenmediği, sanıkların attıkları taklit imzalar ile müşterilere ait banka kayıtlarındaki tatbik imzalar arasında fark bulunup bulunmadığı hususları konunun uzmanı bilirkişi heyeti marifetiyle araştırılıp tespit edilerek düzenlenecek rapor sonucuna göre eylemlerin basit veya nitelikli zimmet suçunu

 

oluşturup oluşturmadığı sorulup suçun niteliğinin buna göre saptanması gerekirken yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak eylemlerin tamamının basit zimmet olarak değerlendirilerek yazılı şekilde hüküm tesisi, Yasaya aykırı, müdahil ve sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün (BOZULMASINA)

SONUÇ ve İSTEM   :

Yukarda açıklamaya çalıştığımız ve Sayın Heyetinizce resen görülecek nedenlerle, uzun süredir tutuklu bulunan müvekkil sanığın üzerine atılı suçun vasfının da değişebileceği, bankanın zararının da büyük kısmını karşılamış olması da göz önüne alınarak tutuksuz olarak yargılanması için TAHLİYESİNE karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Sanık Müdafii

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.