CEZA DAVAMI YER/ŞEHİR OLARAK NEREDE AÇMALIYIM?

CEZA DAVAMI YER/ŞEHİR OLARAK NEREDE AÇMALIYIM?

Ceza Kanunumuzun yer bakımından uygulama ile ilgili kabul ettiği temel sistem mülkilik’tir.Bu ilkeye göre devlet, fail veya mağdur kim olursa olsun kendi ülkesinde işlenen suçları milli egemenliğinin bir sonucu olarak kendi yasalarına göre cezalandırır.Vatandaşlık bağının kural olarak bir önemi yoktur.Önemli olan suçun işlendiği yerdir.

Önemli: Ülke veya ülke sayılan yerlerde işlenen suçlar hakkında Türk ceza kanunları uygulanır.Başka ülke kendisini yetkili gördüğü fiilden dolayı yargılamış olsa bile Türkiye’de işlenen bu suçtan dolayı ikinci kez yargılama yapılır.Fakat yurtdışında aynı fiile ilişkin şahsi hürriyeti bağlayıcı bir hal varsa, bu süre failin Türkiye’de almış olduğu cezadan mahsup edilir.

CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

Ülkeler arasında ulaşım hızının arttığı, sınırların kalktığı bir dünyada faillerin etkin bir şekilde cezalandırılabilmesini, verilen cezaların infazını sağlamak adına birtakım düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır.Cezai konularda uluslararası adli iş birliğini sağlamak adına 2016 yılında cezai konularla sınırlı bir işbirliği kanunu çıkarılmıştır.bu kanunda hem yabancı ğülkeiern cezai konularda Türkiye’den taleplerinin hem de Türkiye’nin yabancı ülkelerden taleplerinin nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeler mevcuttur.Bu kapsamda; suçluların Türkiye’den iadesi, Türkiye’nin iade talepleri, soruşturmanın ve kovuşturmanın devri ve devralınması, infazın devri ve devralınması, hükümlülerin Türkiye’ye nakilleri ve Türkiye’den nakillerine ilişkin şartlar düzenlenmiştir.

SUÇLULARIN YABANCI DEVLETE İADESİ NASIL OLUR? (GERİ VERME PROSEDÜRÜ)

Yabancı ülkede işlenen bir suç nedeniyle hakkında adli merciler tarafından ceza soruşturması veya kovuşturması başlatılan ya da mahkumiyet kararı verilen bir yabancı, talep üzerine, soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlandırabilmesi ya da hükmedilen cezanın infazı amacıyla talep eden devlete iade edilebilir.(Cezai Konularda Uluslararası İşbirliği Kanunu m.10)

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 27 Mayıs 2020 18:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.