CEZA DAVALARINDA YENİDEN YARGILAMA

CEZA DAVALARINDA YENİDEN YARGILAMA NE DEMEKTİR?

Bölge adliye mahkemesinin ilgili dairesi, ilk derece mahkemesi hükmünün incelenmesi sonucunda esastar ret ve bozma kararı vermezse, yeniden yargılama yapılmasını kararlaştırır.

Daire yeniden yargılama kararı üzerine gerekli tedbirleri aldıktan sonra davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar verir.

Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu “esastan reddeder” veya “ilk derece mah­kemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurar”.

Bölge adliye mahkemeleri onama (esastan ret) ve bozma dışında kararlarını yargılama yaparak verir. İlk derece mahkemesinin verdiği son karar kaldırılır. Yeniden hüküm kurulur.

YENİDEN YARGILAMA DURUŞMASI NASIL OLUR?

Bölge adliye mahkemesi başkanı veya görevlendireceği üye, duruşma gününü saptar (CMK m.175). Du­ruşma için çağrılar yapılır. Tutuksuz sanığa yapılacak çağrıda kendi başvurusu üzerine açılacak davanın du­ruşmasına gelmediğinde davasının reddedileceği de bildirilir (CMK m. 281/1).

Bölge adliye mahkemelerinde yapılan duruşmaların ilk derece mahkemelerde yapılan duruşmalardan ay­rılan yönleri şunlardır:

  • Duruşma bu Kanunun öngördüğü genel hükümlere göre başladıktan sonra görevlendirilen üyenin ince­leme raporu okunur.
  • Daha sonra ilk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü okunur.
  • İlk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar ile keşif tutanakları, bilirkişi ra­poru, bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve belgeler, yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar okunur.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 26 Şubat 2020 09:17

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.