Çeyiz senedinin aksini kanıtlama yükümlülüğü davalılara düşer – Yargıtay Kararı: E. 2006/21292, K. 2007/10446

Çeyiz senedinin aksini kanıtlama yükümlülüğü davalılara düşer

24.11.1999 tarihli çeyiz eşyasına ilişkin senette “..senette gösterilen ziynet eşyası ile diğer eşyaların evlenirken davacının beraberinde getirdiği ve bu eşyaların muhafazası bakımından davalı koca ve babası Tahsin tarafından teslim alındığı..” yazılıdır. Senette yeralan bu beyan karşısmda, senedin aksini kantılama yükümlülüğü davalılara düşer. Davalılar, aksi yönde bir delil getirmemişlerdir. Toplanan delillerden de davacının uğradığı şiddet nedeniyle evden ayrıldığı anlaşılmaktadır. O halde, davacımn ziynetlerle ilgili talebinin de kabulü, bu ve mahkemece kabul edilen çeyiz eşyaları yönünden diğer davalı Tahsin’in de sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 20.06.2007, E. 2006/21292, K. 2007/10446.)

Son düzenleme tarihi 26 Şubat 2020 16:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.