Çeyiz eşyalarının “toplu değerleri” gösterilerek karar verilemez-Yargıtay Kararı: E. 2011/1351, K. 2011/3080

Çeyiz eşyalarının “toplu değerleri” gösterilerek karar verilemez

Mahkemece bozma kararına uyulduğu halde bozma gerekleri yerine getirilmemiştir. Davacı, dava konusu ziynetler ve çeyiz eşyalarının aynen iadesi olmadığı takdirde bedelinin tahsilini talep etmiştir. Mahkemece hüküm altına alman çeyiz ve ziynet eşyalarının karann hüküm fıkrasında cins, nitelik, miktar ve değerlerinin ayrı ayrı gösterilmesi ve taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların infazda güçlük çıkarmayacak şekilde belirlenmesi gerekirken bu yön üzerinde durulmadan ziynet ve çeyiz eşyalarının toplu değerleri gösterilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 23.02.2011, E. 2011/1351, K. 2011/3080.)

Son düzenleme tarihi 26 Şubat 2020 17:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.