Çeviri Yapıt Yayım Sözleşmesi

May 18, 2019 | Fikri ve Sinai Hukuk Avukatlığı

ÇEVİRİ YAPIT YAYIM SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar

01.01…… ile

01.02………………..

 1. Sözleşmedeki Tanımlar

Yukarıda açıklanan taraflar arasında bir Yayın Sözleşmesi meydana getirilmiştir.

 1. Sözleşmenin Kapsamı

Bu Sözleşme ile çeviren……………….. taslak sayfa ve………………. bölümden oluşan………………. isimli çeviri türündeki yapıtının………………. adedi için, basım, işleme, çoğaltma, yayım ve satış hakkını Yayınevine terk etmeyi kabul eder.

 1. Tarafların Hakları

04.01. Çevirenin hakları;

04.01.01. Yayınevi, yapıtın basımında çeviren’in adının yapıtta yer almasını sağlayacaktır.

04.01.02. Yayınevi, teknik ve baskı işlemlerinin gerektirdiği değişikliklerin dışında, yapıtın tümü veya bir bölümünde çeviren’in izni olmaksızın herhangi bir değişiklik yapamayacaktır.

04.01.03. Yayınevi çeviren’e yapıtın basımından sonra, telif hakkı olarak Yayınevi Telif Ücretleri Şartnamesi’ne göre baskı sayısını ve kitabın yayınevi üyelerine satış fiyatını dikkate alarak………………. YTL. tutarında telif ücreti ödeyecektir. Çeviren’e talebi halinde, Sözleşme’nin imzalanması ve Yayınevi Yönetim Kurulu’nun onaylaması durumunda, hesaplanan telif ücretinin dörtte biri (1/4’i) oranında……………….YTL. tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılacaktır. Kitabın baskısı tamamlandıktan ve hesaplanan kesin telif ücretinden ön ödeme çıkarıldıktan sonra arta kalan kısım en geç üç (3) ay içinde çeviren’e ödenecektir.

04.01.04. Yayımlanan yapıtın ilk baskısından çeviren’in………………. adet ücretsiz kitap hakkı olacaktır.

04.01.05. Kitap, sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç bir (1) ay içerisinde basıma hazır hale getirilerek yayınevine teslim edilecektir.

04.01.06. Yapıtın daha önceki baskılarına ilişkin çeviren’in Yayın Evleri ile gerçekleştirdiği tüm anlaşmalardan doğan yasal yükümlülükler çeviren’e aittir.

04.01.07. 4846 sayılı Yasanın 28. maddesine göre, çevirisi serbest bırakılmamış yapıtlarda. Çeviren asıl yapıt sahibinden ve yayınevinden aldığı Türkçeye çevirmeye izin verildiğini gösteren belgeyi Yayınevine vermekle yükümlüdür. Çeviren asıl yapıt sahibinin ve yayınevinin mali haklarından sorumludur.

04.01.08. Asıl yapıtla, çeviri yapıt arasındaki değişikliğin sorumluluğu ÇEVİREN’e ait olacaktır.

04.02. Yayınevinin hakları;

04.02.01. Yayınevi, bu Sözleşme ile kendisine terk edilmiş yapıtı………………. yıl için yayımlamak hak ve serbestisine sahip olacaktır. Yayınevi bu süre içinde, madde 3’de adedi belirlenmiş yayın hakkını bir veya birden çok defada kullanabilecektir.

04.02.02. Çeviren veya varisleri, yayınevine terk edilen yapıtın tümü veya bir bölümünde, yayınevinin zararına herhangi bir tasarrufta bulunamayacaktır. Yapıtı düzeltme ve iyileştirme yoluyla kendi nam ve hesabına veya bir başka yayıncı ile anlaşarak yayınlamayacaktır. Çeviren’in iyileştirme ve düzeltme hakkı saklı olup, düzeltilmiş ve iyileştirilmiş veya mevcudu tükenen yapıtın yayın hakkı da………………. yıl süreyle yayınevine ait olacaktır. Çeviren bu sürede yayınevinden izin almaksızın bir başka yayınevi ile anlaşarak kitabının basım ve yayım hakkını devredemez.

04.02.03. Çeviren, Sözleşme hükümlerine uymamaktan dolayı, yayınevi aleyhine meydana getirdiği zararı ödemekle yükümlüdür.

 1. Diğer Hükümler

05.01. Yayınevi Yapıt Hazırlama, Basım ve Dağıtım Yönetmeliği, bu Sözleşme’nin doğal ekidir.

05.02. Bu Sözleşme, 5 (beş) ana maddeden oluşup, üç (3) nüsha olarak düzenlenmiş …/…/…. tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

ÇEVİRİDE UYGULANACAK KOŞULLAR

 1. Metinlerde açık ve yalın bir dil ve ülkemizde yaygın olan teknik terimler kullanılacaktır. Karşılığı henüz dilimize yerleşmemiş sözcüklerin yanına ayraç içinde özgün sözcük yazılacak ve yapıtın basımında önceki düzeltimi sırasında karşılıkları bulunanlar yerlerine konacak veya ayraca alınan sözcüklere gerek yoksa kaldırılacaktır
 2. Çeviriler aslına tamamen bağlı kalarak yapılacak, yabancı birimler zorunluluk yoksa SI birimlerine çevrilecek veya yapıtın sonunda bir çevrim tablosu eklenecektir.
 3. Yapıtın aslındaki bütün işaretler ve kısaltmalar yayınevinin 89 no.lu “Ölçü Birimleri ve Çevirme Katsayıları” isimli kitabına uygun olacaktır.
 4. Çevrilecek yapıttaki bütün şekil ve grafikler yapıtın aslından kesilecek, yalnız uçlarından ve bozulmayacak şekilde yapıştırılacaktır. Bu şekil ve grafiklerin üzerindeki özgün yazıların çevirileri aydınger üzerine yazılarak şekil ve grafiklerin üzerine yalnız bir kenarından yapıştırılacaktır.
 5. Çeviri yapanlar yapıtlarını A4 ölçüsünde beyaz bir kağıda daktilo veya bilgisayar kullanarak iki (2) örnek olarak yazacaklardır. Yazılacak çevirinin yazı, şekil, grafik ve cetvelleri yapıtın aslında olduğu gibi düzenleyecektir. Her yaprağın sağ üst köşesine bir sıra numarası ve üst ortasına da kitaptaki sayfa numarası konacaktır. Bir yaprağın kitabın bir sayfasına sığdırılmaması durumunda geri kalan kısım diğer bir yaprağa yazılır. Bu yaprağa da birinci sayfadaki numaralar konur ve bir bölü işareti altına iki yazılır. İkinci sayfanın tamamen dolmaması durumunda dolduğu yerin altına enine bir çizgi çizilerek bu çizginin altına ondan sonraki kitap sayfasının numarası yazılacaktır.
 6. İçindekiler kısmı kitabın çevirisi tamamlandıktan sonra çeviren tarafından düzenlenecektir.
 7. Çeviri süresi yayınevi tarafından belirlenecektir.
 8. Özürsüz olarak madde 4 ve madde 5’e uymayanlara ve kendisine verilen sürenin sonunda yaptığı çevirinin tümünü göndermeyenlere yayınevi tarafından bir (1) ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Bu süre sonunda da sonuç alınmazsa bu çeviri işini yayınevi başkasına verebilir ve ilk yükümlüler hiç hak isteminde bulunamazlar. yayınevinin verdiği kitapları geri getirmeyenler, kitapların o günkü ederinin iki (2) katı tutarında para ödemek zorundadır. …/…/…

Yayınevi                                                                                     Çeviren

Kaşe                                                                                        Ad Soyad

İmza                                                                                            İmza

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.