Cevap Dilekçesi İçin Süre Uzatım Talebi

Cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesi için gerekli  süre normalde 2 haftadır. Ancak bazı durumlarda bu 2 haftalık süre davaya cevap verebilmek için yeterli olmayabilir. Böyle bir durumda mahkemeden cevap süresi için uzatım talebi yapılacaktır.

Cevap Dilekçesi Süre Uzatım Talebi

Cevap dilekçesini verme süresinin uzatılması; İlke olarak cevap verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 haftadır.

Ancak, durum ve şartlara göre, cevap dilekçesinin 2 haftalık süre içinde hazırlanmasının çok zor ya da imkansız olduğu durumlarda (örneğin, ağır hastalık, yataklı tedavi, tabii âfetler ve benzeri hallerde), bu durumu mahkemeye iletmek koşuluyla davalıya bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir.

Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar, davanın taraflarına derhal bildirilir (HMK.md.127).

Cevap dilekçesindeki eksikliklerin giderimi için mahkemece davalıya 1 haftalık süre verilir. Eksiklik bu sürede giderilmezse, cevap dilekçesi verilmemiş sayılır (HMK.md.130,129).

İlk itirazlar, cevap süresi olan 2 haftalık süre içinde ilk cevap dilekçesi ile sunulur. Süre dolmamış olsa bile, ilk itirazlar, ikinci bir dilekçe ile ileri sürülemez (HMK.md.131).

Davalı, karşı dava açacaksa, (bunu HMK.md. 132’deki şartlara riayet ederek) ancak cevap dilekçesi ile veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe vermek suretiyle açabilir.

Davalının ikinci cevap dilekçesi de, davacının cevaba cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren yine 2 hafta içinde sunulabilir (HMK.md.136/2).

Bu konuda, niteliğine aykırı düşmediği sürece, HMK’nun dava ve cevap dilekçelerine ilişkin hükümleri, kıyâsen uygulanır.

Süre Uzatım Talebi Durumunda Davacı Ne Yapar?

Davacı taraf, davalının cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevaba cevap dilekçesini verir.

Ancak, durum ve koşullara göre, cevaba cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız bulunduğu hallerde, yine bu süre zarfında mahkemeye başvurmak koşulu ile davacıya bir defaya mahsus olmak üzere ve 1 ayı geçmemek kaydıyla, mahkemece ek süre verilebilir. Cevaba cevap için ek süre talebi üzerine verilecek karar da, derhal taraflara bildirilir
(HMK.md.127,136/2).

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 01:35

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.