Çekte Sahte Ciro Şikayet Dilekçesi

Çekte Sahte Ciro Şikayet Dilekçesi


İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

ŞİKAYETÇİ                     :

 

VEKİLİ                         :

 

ŞİKAYET OLUNAN      :

 

SUÇ                             :Sahte ciro.

 

AÇIKLAMALAR           :

Müvekkil şirket, yukarıda belirtilen adreste faaliyet göstermektedir.

Müvekkil aleyhine …..1. İcra Müdürlüğü’nün 20…/4201E. Sayılı dosyasında icra takibi yapılmış ancak henüz ödeme emri tebliğ olunmamıştır. Takibin yapıldığına ilişkin bilgi aynı dosyada aleyhine takip yapılarak Ör:163 ödeme emri tebliğ olunan  ……..  öğrenilmiştir.

Şikayete konu edilen ve ekte bir örneği sunulan 22.08.2007 keşide tarihli,   Vakıfbank İmes Dudullu Şubesi nezdindeki …………….numaralı hesaba atfen …….. tarafından keşide olunan çek incelendiğinde görüleceği üzere çek, …………………… Pazarlama İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti. adına tanzim olunmuştur.  Çekin arkasında müvekkil …………………… Ltd. Şti kaşesi altında bir imza bulunmakla beraber bu imza müvekkil şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin imzası değildir.

Ekte sunulan imza sirkülerinin incelenmesi ile görüleceği üzere, müvekkil şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili bir kişi vardır. O da şirket Müdürü ……………. Çekin arkasında yer alan imza da ……….’e ait değildir. Bu husus basit bir inceleme ile bile anlaşılabilmektedir.

Bu husustaki şikayet ve itirazlarımız, Gebze İcra Mahkemesi nezdinde yapılmış olup henüz dosya numaraları ile duruşma günlerine ilişkin tebligatlar tarafımıza ulaşmamıştır.

Şikayet olunan ………. ile müvekkil şirket bir dönem  Bursa İnegöl’de bulunan imalathane halef selef olmuşlardır. Bu imalathane şikayet olunan alacaklı tarafından işletilmekte iken müvekkil şirkete devir edilmiştir. Bu sebeple de şikayet olunan, müvekkilimize ait imalathaneye sık sık girebilmektedir. Müvekkilimizin şikayet olunanlara herhangi bir borcu yoktur. Zaten şikayet olunanlar da bunu bildiği için güya kendine göre iyi niyetli üçüncü şahıs görüntüsü vererek açılacak menfi tespit davalarından kurtulmak için hiç gereği yokken araya birde amcasını ciranta olarak eklemiş ve böylece iyi niyetli üçüncü şahıs görüntüsü altında bir takım itiraz ve def’ilerden kurtulmayı amaçlamıştır.

Şikayet olunanlar son derece kötü niyetli haksız ve hukuka aykırı olarak ele geçirdiği çekin arkasına, müvekkilin iş yerine rahatça girebilmenin verdiği imkanlardan yararlanmak suretiyle ya kaşesini basmış yada kaşenin benzerini yaptırarak kullanmış ve müvekkil şirketin temsil ve ilzama yetkili müdürünün imzasını taklit etmeye yeltenmiş ve  imza atmıştır. Sonra da bu çeki bankaya ibraz etmek suretiyle takibe girişerek haksız ve hukuka aykırı olarak tahsilat yapma girişiminde bulunmuştur.

Şikayet konusu çekin arkasındaki imza, müvekkil şirketin yetkili temsilcisine ait değildir. Bu çek müvekkil şirket tarafından ciro edilmemiş ve müvekkil şirket temsilcisine ait olmayan bu imzanın kimin tarafından atıldığı tarafımızfan bilinmemekle beraber yapılacak tahkikatla atılan bu imzanın kim veya kimler tarafından atıldığının tespitiyle cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 

SONUÇ VE TALEP                   :Arz olunan sebeplerle;

                                               Ekte bir örneği sunulan 22.08.2007 keşide tarihli,   Vakıfbank İmes Dudullu Şubesi nezdindeki ……………. numaralı hesaba atfen …………… tarafından keşide olunan çekin arka yüzündeki müvekkil şirket yetkilisine ait olmayan sahte cironun kimler tarafından atıldığının tespitiyle, bu kişilerin cezalandırılması için kamu davası açılmasını saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.

 

 

Şikayetçi Vekili

…………………………

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.