Çekilen krediye yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir- Yargıtay Kararı

Çekilen krediye yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davalı-karşılık davacı kadının talep ettiği maddi tazminat, ziynet eşyaları ve çekilen krediye yöneliktir.

Bu istekler boşanmanın eki niteliğinde değildir. Yatırılan başvurma harcı bu istekleri de kapsar. Mahkemece, bu taleplerle ilgili olarak nispi peşin harcın (Harçlar Kanunu md.30-32) tamamlattırılması, delillerin bu çerçevede değerlendirilerek ziynet eşyalarına ilişkin tazminat talepleri dışında kalan diğer tazminat talepleri ile ilgili olarak görev hususunun da düşünülmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 22.02.2011, E. 2010/1991, K. 2011/3023.)

Çekilen krediye yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davacı, dava dilekçesinde, kocasının kredi kartı borcunun ödenmesi için bankadan 3000 TL. borç para alarak kredi kartı borcunu kapattığını ileri sürerek, bu miktarın maddi tazminat olarak tahsilini istemiştir.

Bu istek boşanmanın eki niteliğindeki maddi tazminat (TMK.mad. 174/1) değildir. Başvurma harcı bu isteği de kapsar. Mahkemece nispi harç (Harçlar Kanunu m.30.-32) tamamlattırılarak görevsizlik kararı verilmesi gerekirken isteğin boşanmanın eki niteliğindeki maddi tazminat kabul edilip yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 21.02.2011, E. 2010/1815, K. 2011/2846.)

Çekilen krediye yönelik istek boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davacı, müşterek konut için kullanılan kredi nedeniyle müteselsil kefil olarak ödediği meblağın tahsiline karar verilmesini de talep etmiştir. Bu istem Borçlar Hukukundan ve genel hükümlerden kaynaklanmakta olup, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine dair 4787 sayılı Kanunun 4. maddesinde yer alan aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlerden değildir.

Genel mahkemeler görevlidir. Görev, kamu düzenine ilişkin olup, hakim tarafından yargılamanın her aşamasında res’en gözetilir. Bu talep bakımdan davanın ayrılarak görevsizlik kararı verilmesi gerekirken; işin esasının incelenmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 03.10.2011, E. 2011/16202, K. 2011/14734.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 15:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.