Çeke Yapılan İtirazın Kaldırılması Talebi

Çeke Yapılan İtirazın Kaldırılması Talebi

  • Takip konusu borcun dayanağı çektir.Çekteki imzada borçluya aittir. Çekin üzerindeki imzanın ve kaşenin mahkemenizce, adli tıpça incelenmesi neticesinde borçlunun takibi durdurmak için böyle bir yola başvurduğu anlaşılacaktır.

İCRA MAHKEMESİNE


DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: İtirazın Kaldırılması.

DAVA DEĞERİ: X TL.

AÇIKLAMALAR

1- Müvekkilim …….. adına ….. İcra Dairesi’nin …….. esas sayılı dosyası ile başlattığımız icra takibi davalının haksız ve yersiz iddiasıyla durmuş olup itirazın kaldırılması ile ve takibin devamı için iş bu davamızı açma zorunluluğu doğmuştur.

2- Takip konusu borcun dayanağı çektir.Çekteki imzada borçluya aittir. Çekin üzerindeki imzanın ve kaşenin mahkemenizce, adli tıpça incelenmesi neticesinde borçlunun takibi durdurmak için böyle bir yola başvurduğu anlaşılacaktır.

3- Borçlunun haksız olarak yapmış olduğu itirazının kaldırılması ve takibe devam edebilmek için mahkemenize müracaat zaruriyeti hasıl olmuştur.

DELİLLER……..……..:… İcra Müdürlüğün’ ün …. Esas sayılı dosyası,çek,bilirkişi incelemesi,tanık ve sair delil.

HUKUKİ SEBEPLER…: İ.İ.K,BK., HUMK. ve sair ilgili mevzuat.

NETİCE’İ TALEP……..: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;
Takibe devam edebilmek için davalı tarafın haksız ve yersiz itirazın kaldırılmasına,itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesine, davalının @ icra inkar tazminatının ödemeye mahkum edilmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Son düzenleme tarihi 20 Haziran 2020 18:32

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.