Çek Yasağının Kaldırılması İtiraz Dilekçesi Örneği

Son Güncelleme Tarihi

… SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,

 

 

İSTEMDE BULUNAN        :

 

TC KİMLİK NUMARASI :

 

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

ADRES                                  :

 

KONU                                    :Karşılıksız çek keşide etme suçuna ilişkin olarak … Cumhuriyet Savcılığı’nın…/ … sayılı idari yaptırım kararına itirazlarımızdan ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz hakkında … Cumhuriyet Savcılığı’nın …/ … sayılı kararı ile, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilen 5. maddesi uyarınca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiştir.

2-) Müvekkilimiz hakkında idari yaptırım kararı verilmesine sebep olan … seri numaralı çekin karşılıksız çıkmasının sebebi, müvekkilimizin … Bankası’ndaki hesaplarında yeterli bakiye olmasına rağmen, bankanın gerçekleştirmesi gereken virman işlemindeki gecikmeden kaynaklanmıştır. Bu durum banka kayıtları ile sabittir.

3-) Müvekkilimiz, … alanında faaliyet gösteren, yıllardır dürüstlüğü ile tanınan ve bünyesinde … kişiyi istihdam eden … Ltd. Şti.’nin sahibidir. Müvekkilimiz hakkında verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, ticari itibarının zedelenmesine yol açmış, ticari faaliyetlerine ket vurmuş durumdadır. Müvekkilimiz, çekin karşılıksız çıkması nedeniyle şikayetçi … …’nın oluşan zararını da tazmin etmiş durumdadır.

4-) Açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı itirazlarımızın kabulü talebiyle, mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 5941 S. K. m. 5; 5326 S. K. m. 27 ve ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilen idari yaptırım kararına itirazlarımızın kabulüne karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. ../../..

İstem Sahibi Vekili

    Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.