Çek Yasağının Kaldırılması İtiraz Dilekçesi Örneği

Şub 25, 2019 | Ceza Hukuku, DİLEKÇELER, İcra Hukuku

Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması Talebi -1-

 

… SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,

 

 

İSTEMDE BULUNAN        :

 

TC KİMLİK NUMARASI :

 

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

ADRES                                  :

 

KONU                                    :Karşılıksız çek keşide etme suçuna ilişkin olarak … Cumhuriyet Savcılığı’nın…/ … sayılı idari yaptırım kararına itirazlarımızdan ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz hakkında … Cumhuriyet Savcılığı’nın …/ … sayılı kararı ile, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilen 5. maddesi uyarınca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiştir.

 

2-) Müvekkilimiz hakkında idari yaptırım kararı verilmesine sebep olan … seri numaralı çekin karşılıksız çıkmasının sebebi, müvekkilimizin … Bankası’ndaki hesaplarında yeterli bakiye olmasına rağmen, bankanın gerçekleştirmesi gereken virman işlemindeki gecikmeden kaynaklanmıştır. Bu durum banka kayıtları ile sabittir.

 

3-) Müvekkilimiz, … alanında faaliyet gösteren, yıllardır dürüstlüğü ile tanınan ve bünyesinde … kişiyi istihdam eden … Ltd. Şti.’nin sahibidir. Müvekkilimiz hakkında verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, ticari itibarının zedelenmesine yol açmış, ticari faaliyetlerine ket vurmuş durumdadır. Müvekkilimiz, çekin karşılıksız çıkması nedeniyle şikayetçi … …’nın oluşan zararını da tazmin etmiş durumdadır.

 

4-) Açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı itirazlarımızın kabulü talebiyle, mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                    : 5941 S. K. m. 5; 5326 S. K. m. 27 ve ilgili mevzuat.

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimiz hakkında verilen idari yaptırım kararına itirazlarımızın kabulüne karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. ../../..

İstem Sahibi Vekili

    Av.

Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılması Talebi -2-

 

ADANA 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

 

TALEP EDEN

DAVACI               : 

KONU                   : Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıtların kaldırılması talebimden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

Adana 5. Asliye Mahkemesinin kesinleşen X ek karar tarihli dosyasında aleyhime ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI şeklinde idari yaptırım kararı konulmuştur.

Çek Kanunu madde 6/3 fıkrasına göre kişi, infaz tarihinden itibaren 3 yıl geçtikten sonra kendisine çek yasağı kararını veren mahkemeye başvuru yaparak çek yasağının kaldırılmasını talep edebilecektir.

Söz konusu kararın infaz tarihi üzerinden geçen süre göz önüne alınarak hakkımda uygulanan çek hesabı açma ve çek düzenleme yaptırımının kaldırılmasını talep etmekteyim.

HUKUKİ SEBEPLER           : TTK, ÇEK KANUNU

DELİLLER                              : Adli para cezasının ödendiğine dair evrak, Adana 5. Asliye Ceza mahkemesi X dosyası, banka kayıtları, yasal ve takdiri diğer deliller

TALEP SONUCU                : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Kanundaki şartların yerine getirilmesi sebebiyle Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağına ilişkin kayıtların kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

 

                                                                                                                                                             Talep Eden

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.